В Окръжен съд - актуална до 01.12.2019г.
РАЦА
 Бързи 
Връзки
Ok
Начало
Съдии
Контакти и служби
Декларации по ЗПУКИ
декларации по ЗПКОНПИ
Нормативни документи. Вътрешни правила и заповеди
Новини/Прессъобщения
Архив до 2019г
Обяви/Конкурси
Изтекли конкурси
Съд-модел
Проект „Усъвършенстване на работните процеси в съда”
Съдебни актове
Обявления на ДСИ
Обявления на ЧСИ
Образци на документи
Отчетни доклади
Съдебни заседатели
Правна помощ
Съдебни преводачи
Архив до 2019г
за Вещи лица
Архив до 2019г
Защита на личните данни
Бюджет
 Новини/Прессъобщения  
 
Untitled Document

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Уважаеми граждани, от 1 декември 2019г. започнa да функционира новата уеб-страница на Окръжен съд – Враца с адрес: vratsa-os.justice.bg Цялата информация от настоящата страница е прехвърлена на новата. След 1 декември 2019г. съдът ще публикува информация само на новата си уеб-страница.

Публикувано на  01.12.2019 г.


П Р Е С С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Състав на Врачанския окръжен съд днес остави без уважение искането за изменение на мярката за неотклонение „задържане под стража“ на обвиняемия Г. Г. От събраните до момента доказателства може да се направи обосновано предположение, че той на 9 юли т.г., във врачанско село, умишлено е умъртвил чрез множество удари с нож Д. С., с която живеел на семейни начала. В молбата си за изменение на мярката за неотклонение обвиняемият е написал, че иска по-лека мярка, защото не се чувства добре със сърцето. В съдебната зала Г. Г. заяви, че се е оплакал за това на лекаря в следствения арест, той го е прегледал и му е назначил лечение. Лекарят е преценил, че не е необходимо да се прави консултация с кардиолог.
Съдът, след като разгледа материалите по делото, счете че макар да е процесуално допустимо, искането на обвиняемия е неоснователно. „Обвиняемият признава, че са му били осигурени медицински грижи и му е било предписано медикаментозно лечение. Ако е необходимо, същият може да бъде настанен в стационарни условия. И към настоящия момент може да се направи обосновано предположение за авторството на Г. Г. в инкриминираното деяние и това по никакъв начин не е разколебано от събраните доказателствени материали. В подкрепа на този извод са и обясненията на обвиняемия, дадени на проведеното досъдебно производство в присъствието на служебния му защитник. В тях, той подробно, логично, детайлно и безпротиворечиво е описал фактологията преди, по време и след деянието, както и механизма на убийството. Наред с това е дал насоки и е показал на органите на разследването конкретни факти, свързани с убийството, към което, ако той не беше съпричастен, нямаше как да му бъдат известни. На следващо място, макар да е с постоянен адрес и да не съществува опасност от укриване, съдът прие че има опасност той да извърши престъпление, тъй като събраните доказателства са в насока, обуславяща високата обществена опасност на деянието. На този етап от разследването липсват обстоятелства, които да дадат основание за смекчаване на взетата по отношение на обвиняемия мярка за неотклонение“ – се казва в мотивите на Врачанския окръжен съд.
Определението на Окръжен съд - Враца може да се обжалва или протестира в тридневен срок от днес пред Апелативен съд - София.

 

 

„Връзки с обществеността“                                                              29.11.2019 г.


П Р Е С С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Врачанският окръжен съд не уважи исканията за условно предсрочно освобождаване на двама осъдени за тежки умишлени престъпления. А. Б. е извършил грабеж, придружен с убийство, като деянието е след употреба на алкохол и наркотични вещества. Той има и други престъпления с влезли в сила присъди. Осъденият е изтърпял 19 г. 3 м. 15 дни от наложеното му наказание „лишаване от свобода“, а му остават още 2 г. 8 м. 15 дни. Становището на ръководството на затвора във Враца, където той изтърпява своята присъда е, че въпреки настъпилите положителни промени в поведението му, все още не е постигнато необходимото корекционно въздействие и той не отговаря на изискванията да бъде предсрочно освободен.
Не е доказал своето поправяне във врачанския затвор и другият осъден – К. П. Неговата присъда първоначално е била доживотен затвор за грабеж, придружен с опит за убийство, която впоследствие е намалена от Софийския апелативен съд на 20 години „лишаване от свобода“ при първоначален усилено строг режим. Той е изтърпял 11 г. 4 м. 13 дни и му остават 8 г. 7 м. 17 дни. За този период обаче К. П. не е осъзнал мотивите за криминалното си поведение и не приема изцяло отговорността за постъпките си – се казва в становището на ръководството на врачанския затвор.
Прокурорите и по двете дела дадоха становище да не се уважават молбите на тези осъдени.
Макар и за двамата – А. Б. и К. П. - да е налице едно от условията за предсрочно освобождаване, а именно да са изтърпели половината от наложеното им наказание „лишаване от свобода“, съдът прецени, че не са налице категорични доказателства за втората изискуема предпоставка – положителна промяна в осъдените по време на изтърпяване на наказанието и не уважи исканията им.
Определенията на Врачанския окръжен съд подлежат на обжалване пред Софийския апелативен съд в законоустановения срок.

 

 

„Връзки с обществеността“                                                              29.11.2019 г.


П Р Е С С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Окръжен съд – Враца търси кандидати за допълване броя на съдебните заседатели за Районен съд – Враца. Процедурата за кандидатстване бе стартирана с решение на Общински съвет - Враца от 26 ноември. Кандидатите трябва да са дееспособни български граждани на възраст от 21 до 68 години, да са с настоящ адрес в община Враца, да имат завършено най-малко средно образование, да не са осъждани за умишлено престъпление, независимо от реабилитацията, а също да не страдат от психически заболявания. Всички изисквания към бъдещите съдебни заседатели са публикувани на сайта на Община Враца в раздела „Общински съвет“. Документите, които те трябва да представят в Общинския съвет във Враца, са:
- подробна автобиография, подписана от кандидата;
- нотариално заверено копие от диплома за завършено образование;
- медицинско удостоверение, че лицето не страда от психическо заболяване;
- мотивационно писмо;
- декларация за липса на обстоятелствата по чл. 67, ал. 3 и чл. 69, ал. 2 от Закона за съдебната власт;
- документ за извършена проверка по реда на Закона за достъп и разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия, ако са родени преди 16 юли 1973 г. Заявленията за тази справка се изпращат на мейл info@comdos.bg

Подаването на документите на кандидатите за съдебни заседатели в Районен съд – Враца ще става в Центъра за административно обслужване на гражданите в Община Враца, като крайният срок е 13.12.19 г.

 

„Връзки с обществеността“                                                              27.11.2019 г.


П Р Е С С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Днес студенти от врачанския филиал на ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“, заедно с техния преподавател Даринка Костадинова, проведоха второто си практическо занимание със съдия Вероника Бозова от Районния съд във Враца. Целта бе да бъде повишена правната култура на студентите с оглед предстоящото преподаване на предмет „гражданско образование“ на учениците. Съдия Бозова бе подготвила за разрешаване реален казус, свързан с насилие между двама ученици от 4 клас, който се е случил във врачанско училище.
Студентите бяха разделени на три групи – група на класния ръководител, на директора и педагогическия съветник, и на инспекторите от Детска педагогическа стая. Всяка от групите се запозна с казуса и трябваше да предложи варианти за действия, които да разрешат проблема. След като те изброиха начини за въздействие, съдия Бозова им разказа как са се развил случаят в действителността, къде са грешките в действията на различните институции и какви са възможностите за реакция.
„В закона и детето-насилник се третира, като жертва. И всъщност е точно така и в разглеждания днес казус. Защото насилието, което едното дете е упражнявало над другото – да го бие, да му взема парите и дори да го хваща за гърлото в час – го е видяло от социалната си среда. Проблемът с домашното насилие е един от големите проблеми в нашето общество. Днес говорихме за това какво може да се направи за децата и за техните семейства в този начален етап на зараждането на един проблем. Това е етапът, в който обществото трябва да изиграе своята важна роля. Обществото ни трябва да разбере, че е общество от отговорни личности, от които зависи много и законът не е само, за да се изпълнява от институциите. Докато не станем отговорно общество, институциите няма как да помогнат“ – коментира в края на дискусията съдия Бозова.
Практическото обучение днес се проведе в залата за тийнейджъри на Регионалната библиотека „Христо Ботев“ – Враца.
Следващата, трета среща, от този обучителен и практически панел за повишаване на правната култура на студентите, ще бъде в Деня на юриста – 16 април, когато заедно с полезната информация от съдия Бозова, студентите ще получат и своите сертификати.

„Връзки с обществеността“                                                              25.11.2019 г.


П Р Е С С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Врачанският окръжен съд потвърди присъда на Районен съд – Враца, с която той признава за виновен М. Ц. В. в закана за убийство. Престъплението станало на 25.08.2017 г. във Враца, като подсъдимият се заканил с убийство на Ц. П. Й. и това възбудило основателен страх у Й. за осъществяването му. Подсъдимият и пострадалият били в добри приятелски отношения. Поводът за заканата са лични отношения на двамата с жена, която първоначално живеела с пострадалия, но впоследствие се разделили и имала по-близки отношения с подсъдимия. Пострадалият и жената били на гости при приятели, за което подсъдимият разбрал. Той пристигнал пред дома и настоявал да влезе, и когато получил отказ, заплашил, че ще влезе и ще избие всички. На мястото била повикана полиция. Подсъдимият се укрил преди служителите на реда да пристигнат, но продължил да заплашва с SMS-и. В следващите дни агресията на подсъдимия спрямо пострадалия продължила.
Въззивният съд изцяло възприе доказателствата, събрани от контролирания съд. „В тази връзка, оплакването на защитата и на самия подсъдим пред въззивната инстанция за недоказаност на обвинението, по което подсъдимият е признат за виновен и осъден, е абсолютно неоснователно“ – се казва в мотивите на Окръжен съд - Враца. Не бе уважено искането на подсъдимия и неговия защитник наказанието, наложено от Районен съд - Враца, да бъде намалено.
Присъдата, която Врачанският окръжен съд потвърди, е „лишаване от свобода“ за срок от девет месеца, като изтърпяването на наказанието се отлага за срок от три години.
Решението на Окръжен съд – Враца е окончателно.

„Връзки с обществеността“                                                              22.11.2019 г.


П Р Е С С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Тридесет студенти от специалностите „Начална училищна педагогика“ и „Социална педагогика“ към врачанския филиал на ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“, заедно с техния преподавател Даринка Костадинова, днес посетиха Районния съд във Враца. Гостуването на бъдещите педагози бе с цел обогатяване на тяхната правна култура и предстоящото преподаване на предмета „гражданско образование“ в училищата. Студентите бяха посрещнати в Районния съд от съдия Вероника Бозова. В своето изложение тя им представи основите на правото, видовете права, основното разделение на властите в България, структурата на съдебната система, видовете съдилища и делата, които са им подсъдни, нормативните актове, с които съдът работи. Студентите посетиха някои от отделите в Районен съд – Враца, които най-често са свързани с обслужването на граждани. „Това студентите да имат по-висока обща и правна култура е важно както за тях, заради бъдещата им работа, като преподаватели, така и за съдебната система. Защото колкото по-добре се познава работата на съдебната система, толкова по-голямо е разбирането към нейните специфики“ – поясни съдия Бозова.
Следващата среща със същата група студенти ще бъде на 25 ноември, когато, с натрупаните днес знания, те ще се включат в решаването на казус чрез ролева игра.
Посещенията на студенти в Районен съд - Враца се организират за втора поредна година в рамките на инициативата „Ранна превенция и правна култура“.

„Връзки с обществеността“                                                              18.11.2019 г.


П Р Е С С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Днес във Враца гостува Джон Тунхайм – федерален окръжен съдия от Минесота - САЩ. В града той се срещна с над 20 съдии, прокурори, адвокати, следователи и с разследващи от ОД на МВР – Враца. Заедно с тях проведе дискусия на тема „Наказателният процес – досъдебна фаза, съдебна фаза, справедливост на процеса“. За участниците в срещата бяха интересни особеностите на наказателния процес в САЩ. Съдия Тунхайм отговори на многобройните въпроси на аудиторията. Той има над 24 години стаж като съдия, включително извън Америка и на Балканите. Интересен факт от професионалната му биография е, че е бивш председател на Борда за разглеждане на свидетелствата от убийството на президента Джон Кенеди. Неговото гостуване в България е по покана на Българския институт за правни инициативи, а организатор на срещата във Враца бе Районният съд в града.
Преди гостуването си във Враца, съдия Тунхайм е изнесъл лекции във Върховния касационен съд, Националния институт на правосъдието и СУ „Св. Климент Охридски“ – София.

„Връзки с обществеността“                                                              15.11.2019 г.


П Р Е С С Ъ О Б Щ Е Н И Е

В два поредни понеделника  –  на 18 и 25 ноември – в Районния съд във Враца ще има посещение на студенти от специалностите „предучилищна и начална училищна педагогика“ и „социална педагогика“ към филиала на ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“ във Враца. Те ще се запознаят със структурата на Районен съд – Враца, организацията на работа и ще изслушат лекция на тема „Разделение на властите. Нормативни актове – видове, структура и нормотворчески процес“. При второто посещение студентите ще се включат в решаването на казус чрез ролева игра.
Началото на посещенията е в 13.30 ч. Събитието се организира за втора поредна година и е в рамките на инициативата „Ранна превенция и правна култура“ на Районен съд - Враца.


„Връзки с обществеността“                                                              15.11.2019 г.


П Р Е С С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Осем години „лишаване от свобода“ при първоначален строг режим – това е наказанието, което наложи Районният съд в Козлодуй на Е. Е. Подсъдимият бе признат за виновен в това, че на 16.07.2018 г. в село от региона се съвкупил с момиче, ненавършило 18 години и извършил с него блудствени действия с цел на удовлетвори полово желание без съвкупление, като употребил за това сила и заплахи, включително закана за убийство. В съдебната зала Е. Е. не се призна за виновен. Освен наложеното му наказание, подсъдимият ще заплати на пострадалата 20 000 лева за нанесени неимуществени вреди, както и разноските й по делото.
Присъдата на Районен съд - Козлодуй може да се обжалва и протестира пред Окръжен съд - Враца в законоустановения срок.


„Връзки с обществеността“                                                              13.11.2019 г.


П Р Е С С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Днес Окръжен съд – Враца взе най-тежката мярка за неотклонение „задържане под стража“ спрямо Д. К. Х. Той е привлечен като обвиняем за две престъпления – за това, че за времето от септември 2019 г. до 30 октомври т. г. в условията на продължавано престъпление във Враца, без надлежното разрешително, е държал и разпространявал на различни лица високорискови наркотични вещества (канабис, хашиш, амфетамини и други), както и за това, че в същия период в съучастие, като подбудител и помагач на непълнолетен го е склонил да извърши престъпление. Обвиняемият го подбудил и улеснил да държи с цел разпространение различни по вид и количество наркотични вещества, като му е набавял същите и му е намирал клиенти. „Искам да съдействам на прокурора за разкриването на обективната истина и да си завърша средното образование, тъй като в момента съм ученик в 12 клас. По тези причини искам да ми бъде наложена по-лека мярка“ – каза в съдебната зала Д. К. Х. Съдът намери, че от събраните на този ранен етап от разследването доказателства може да се направи обосновано предположение, че обвиняемият е извършил двете престъпления. Наказанието за тях е „лишаване от свобода“ от 2 до 8 години, и глоба от 5 000 до 20 000 лева за всяко от престъпленията. Затова съдът счете, че има реална опасност обвиняемият да се укрие и да извърши друго престъпление, и го остави в ареста.
Определението на Врачанския окръжен съд не е окончателно и подлежи на обжалване и протестиране в тридневен срок пред Софийския апелативен съд.

 


„Връзки с обществеността“                                                               09.11.2019 г.


П Р Е С С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Ефективно наказание от две години и шест месеца „лишаване от свобода“ при първоначален строг режим на изтърпяването му наложи Врачанският окръжен съд на Р. М. В. Съдът одобри споразумение, постигнато между Окръжна прокуратура – Враца и служебния защитник на обвиняемия. Той се призна за виновен в това, че на 28 февруари 2019 г., в гр. Козлодуй, в заведение за бързо хранене, отнел от управителката на търговския обект Ц. П. П. 700 лв. с намерение противозаконно да ги присвои. За това той употребил сила, като блъскал с ръце и бутал пострадалата, която паднала на земята и си счупила дясната ръка. Така той й причинил средна телесна повреда. Деянието е извършено при пряк умисъл и в условията на опасен рецидив, след като Р. М. В. е бил осъждан два пъти на лишаване от свобода за умишлени престъпления от общ характер.
Определението на Врачанския окръжен съд е окончателно и има значение на влязла в сила присъда.


„Връзки с обществеността“                                                               08.11.2019 г.


П Р Е С С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Врачанският окръжен съд приключи с решения три търговски дела на „Топлофикация – Враца“ ЕАД срещу МБАЛ „Христо Ботев“ АД – Враца. Съдът призна за установено, че врачанската многопрофилна болница дължи на топлофикационното дружество общо 200 681 лв. Сумата е стойността на консумираната и незаплатена от здравното заведение топлинна енергия за периода от 1 ноември 2018 г. до 31 март 2019 г. включително. Освен ползваната топлинна енергия, болницата ще трябва да заплати държавните такси и разноските по делата, законната лихва върху дължимите суми и обезщетение върху забавените плащания.
Ръководството на МБАЛ „Христо Ботев“ – Враца и по трите дела е оспорило изцяло исковите претенции. В хода на съдебното следствие обаче са събрани писмени доказателства, назначени и изслушани са съдебно-счетоводни и технически експертизи. Събраните доказателства и заключенията на експертите не са били оспорени от страните по делото и са приети от съда като обективни и компетентни.
Решенията на Врачанския окръжен съд не са окончателни и могат да се обжалват в законоустановения срок пред Софийския апелативен съд.

 

„Връзки с обществеността“                                                               07.11.2019 г.


П Р Е С С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Днес Врачанският окръжен съд наложи наказание от 12 години и 8 месеца „лишаване от свобода“ при първоначален „строг режим“ на изтърпяване на наказанието на Д. П. Б. Подсъдимият е признат за виновен в това, че на 12 февруари 2019 г. в частен дом в с. Върбица, при условията на опасен рецидив, е направил опит умишлено да умъртви К. Д. Т., като опитът е останал недовършен по независещи от подсъдимия причини. Д. П. Б. ударил в лявата част на гърба с брадва пострадалия, при което му нанесъл посечна рана на страничната повърхност на гръдния кош с проникване на сечивото в гръдната кухина и засягане на белия дроб, като тази рана е водела до реална опасност за живота му. Освен това той му е нанесъл и няколко рани с нож в торса и една в областта на клепача на лявото око. За това престъпление съдът произнесе присъда от 19 години „лишаване от свобода“, но тъй като делото премина в условията на съкратеното съдебно следствие и подсъдимият призна всички факти от обстоятелствената част на обвинителния акт, присъдата бе редуцирана с една трета. Съдът постанови присъдата при превес на отегчаващи вината обстоятелства. Д. П. Б. е осъждан многократно. В изпитателния срок на условно предсрочно освобождаване е извършил това престъпление, като е нападнал пострадалия през нощта, след като разбил входната врата, в присъствието на малолетни свидетели и докато пострадалият държал на ръце своето бебе.
Освен произнесената днес, подсъдимият ще трябва да изтърпи и друга присъда – „лишаване от свобода“ при първоначален строг режим за срок от четири месеца и 18 дни, което е неизтърпяна част от наказание за предишно негово престъпление. Д. П. Б. е осъден и да заплати 30 000 лева обезщетение за нанесени неимуществени вреди на пострадалия К. Д. Т., както и разходите му за адвокат, и тези, направени по делото.
Присъдата на Врачанския окръжен съд не е окончателна и може да бъде обжалвана и протестирана в петнадесетдневен срок пред Софийския апелативен съд.

 

„Връзки с обществеността“                                                               22.10.2019 г.


П Р Е С С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Врачанският окръжен съд взе решения по две въззивни наказателни от общ характер дела, водени срещу един и същ подсъдим – И. С. Р. И по двете дела той е оспорвал първоинстанционните решения на Районен съд – Мездра.
По първото наказателно от общ характер дело подсъдимият е признат за виновен в това, че на 4 март 2018 г. в с. Долна Кремена, в района на автобусната спирка, се е заканил с убийство на Т. Р. В. с думите „ще те убия, теб и баща ти, да видим майка ти за кого ще реве“ и заканването е предизвикало у нея основателен страх за осъществяването му. Врачанският окръжен съд потвърди присъдата, издадена от Районен съд – Мездра, която е две години и шест месеца „лишаване от свобода“ при първоначален строг режим на изтърпяване на наказанието. Подсъдимият ще заплати и 3000 лева неимуществени вреди на Т. Р. В.
Второто наказателно от общ характер дело, по което има издадена присъда от Районен съд – Мездра срещу И. С. Р. е за това, че в условията на повторност е съхранявал три кубика незаконно добит от другиго дървен материал. Със свое решение Врачанският окръжен съд преквалифицира деянието в по-леко и намали наказанията, наложени от Районен съд - Мездра от една година на четири месеца "лишаване от свобода" при строг режим. Променен е и размерът на наложената му глоба в полза на държавата - от 5 000 на 1000 лева.
Решенията на Врачанския окръжен съд и по двете дела са окончателни.
Предстои Районният съд в Мездра да извърши кумулиране на наказанията. Такова има в случаите, когато две или повече престъпления са извършени преди да има влязла в сила присъда за кое да е от тях. При кумулацията се налага най-тежкото измежду определените наказания. Възможно е също съдът да увеличи размера на определеното най-тежко наказание. Тогава се определя наказание, чиито размер е най-много с една втора по-голямо и не надвишава сбора на отделните наказания, нито максималния размер, предвиден за съответния вид наказание.
Съдебното производство за кумулация може да се инициира, както по  предложение на прокурора, така също по молба на осъдения или да се извърши служебно от съда.

 

„Връзки с обществеността“                                                               18.10.2019 г.


П Р Е С С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Врачанският окръжен съд днес реши да бъде предаден на германските съдебни власти О. С. И. Срещу него е издадена европейска заповед за арест от Районния съд в гр. Хановер. Мъжът е издирван за провеждано срещу него наказателно преследване. Според обвинението, във времето от 14:30 ч. на 1 май до 03:10 ч. на 2 май 2015 г. в Хановер той, като съизвършител, заедно с неизвестни извършители, влезли в сграда, от която откраднали инструменти и метални строителни елементи, включително ценни бронзови плочи, и сладкарски изделия, на обща стойност 120 000 евро. За това престъпление, което се определя като кражба в особено тежък случай, според Наказателния кодекс на Германия, се предвижда наказание до 10 години „лишаване от свобода“.
В съдебната зала днес О. С. И. потвърди даденото от него доброволно съгласие да бъде предаден на съдебните власти във ФРГ. Той ще остане в следствения арест във Враца до фактическото му предаване на молещата страна. Днешното решение на съда е окончателно.

 

„Връзки с обществеността“                                                               18.10.2019 г.


П Р Е С С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Врачанският окръжен съд днес наложи наказание от три години „лишаване от свобода“ с максималния изпитателен срок от пет години на подсъдимия С. И. Р. Съдът го призна за виновен в това, че на 12.08.2018 г. на път в землището на с. Добролево, управлявайки лек автомобил „Тойота Корола“, е нарушил правилата за движение по пътищата, като предприемайки изпреварване е навлязъл в лентата за насрещно движение, не е осигурил достатъчно разстояние за изпреварване на друг лек автомобил - „Хюндай Соната“, който в този момент се движел в насрещната лента и е предизвикал катастрофа по непредпазливост. При възникналото ПТП подсъдимият е причинил смъртта на повече от едно лице – на шофьора на другия автомобил А. П. (55 г.) и на пътуващата в „Тойота“-та Г. Р. (56 г.), и е нанесъл пет средни телесни повреди на Ц. Б. Г., който пътувал в „Хюндай Соната“. Съдът постанови също подсъдимият да бъде лишен от правото да управлява МПС за срок от пет години.
Делото премина при условията на съкратеното съдебно следствие. В съдебната зала С. И. Р. призна изцяло фактите, изложени в обстоятелствената част на обвинителния акт, каза че се разкайва и изрази своето дълбоко и искрено съчувствие към роднините на загиналия мъж при катастрофата. Той заяви също, че разбира тяхната болка, защото в тази катастрофа е изгубил най-близкия си човек – съпругата си. „Каквото и решение да вземе съдът – ще го приема“ – каза в заключение подсъдимият. Като смекчаващи вината обстоятелства съдът прие това, че С. И. Р. е с чисто съдебно минало и няма други провинения, свързани с нарушаването на Закона за движение по пътищата.
Произнесената днес присъда на Врачанския окръжен съд не е окончателна и може да бъде обжалвана и протестирана в петнадесетдневен срок пред Софийския апелативен съд.

„Връзки с обществеността“                                                               16.10.2019 г.


П Р Е С С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Днес бе освободена от длъжност съдията от Окръжен съд - Враца Татяна Александрова, поради навършване на 65-годишна възраст. През дългогодишния си съдийски стаж тя е разглеждала предимно граждански дела. От 1981 г. до 1989 г. е била съдия в Районен съд – Враца. От 1989 г. е назначена за съдия в Окръжен съд – Враца. За периода от 1991 г. до 1994 г. е работила като адвокат в Адвокатска колегия – Враца. През 1994 г. отново е назначена за съдия в Окръжен съд – Враца. Татяна Александрова е отличен професионалист, който по време на целия си съдийски стаж показва стремеж към обогатяване на своите правни познания. Изпълнява служебните си задължения отговорно, справедливо и безпристрастно. Доказана е като независим магистрат, който умело отстоява позициите си и взема решения, като същевременно проявява толерантност към чуждото мнение. Дългогодишен председател е на Етичната комисия при Окръжен съд - Враца, което е атестат за качествата й и за доверието, с което се ползва.
За два мандата, от 1998 г. до 2009 г., Татяна Александрова е била ръководител – председател на Окръжен съд – Враца. В този период тя взема активно участие във включването на съда в Програмата за съдилища-модели и съдилища партньори, инициирана от  Проект за развитие на съдебната система. Целта на проекта е да се намери оптималният вариант за работа в съдилищата. По това време са направени две много важни нововъведения в работата на Окръжен съд – Враца – създадени са електронни досиета на делата и е открит Информационен център, в който гражданите могат да получат всички данни за движението по делата. През 2006 г. Окръжен съд - Враца получава статута “Съд-модел в България”, а за положените усилия и упорития труд по проекта Александрова е удостоена с грамота. Най-висока оценка за дългогодишния й труд постави Съдийската колегия към Висшия съдебен съвет, като на 1 октомври  поощри Татяна Александрова с отличие „личен почетен знак първа степен - златен“. Наградата е за проявен висок професионализъм, безупречно и образцово изпълнение на служебните задължения и високи нравствени качества.

„Връзки с обществеността“                                                               14.10.2019 г.


П Р Е С С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Врачанския окръжен съд днес определи да бъде взета най-строгата мярка за неотклонение „задържане под стража“ за О. С. И. Той е обявен за международно издирване от германските власти и за него е издадена европейска заповед за арест от Районния съд в гр. Хановер. Мъжът е издирван за провеждано срещу него наказателно преследване. Според обвинението, във времето от 14:30 ч. на 1 май до 03:10 ч. на 2 май 2015 г. в Хановер той, като съизвършител, заедно с неизвестни извършители, влезли в сграда, от която откраднали инструменти и метални строителни елементи, включително много ценни бронзови плочи, и сладкарски изделия, на обща стойност 120 000 евро. За това престъпление, което се определя като кражба в особено тежък случай, според Наказателния кодекс на Германия, се предвижда наказание до 10 години „лишаване от свобода“.   В съдебната зала О. С. И. поиска да му бъде постановена по-лека мярка, като се има предвид това, че е баща на шест деца и няма опасност да се укрие. Той помоли също по-бързо да бъде предаден на властите във ФРГ.
В своите мотиви съдът посочи, че обвинението е за тежко умишлено престъпление, което е наказуемо с лишаване от свобода до 10 години и има реална опасност лицето да се укрие.
Днешното определение на Врачанския окръжен съд подлежи на незабавно изпълнение и О. С. И. от съдебната зала бе приведен в следствения арест във Враца.
Определението на Окръжен съд – Враца подлежи на обжалване в тридневен срок пред Апелативен съд – София.

„Връзки с обществеността“                                                               08.10.2019 г.


П Р Е С С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Врачанският окръжен съд днес промени режима, при който ще изтърпява своята присъда М. Ц. М., избягал от затвора във Враца на 2 октомври 2019 г.  Съдът замени първоначалния „общ“ режим на изтърпяване на наказанието „лишаване от свобода“ със „строг“. Присъдата на М. Ц. М. към момента е малко над 7 месеца. Съдебното производство срещу него бе образувано след предложение за замяна на режима на изтърпяване на наказанието, направено от началника на затвора във Враца. С бягството си осъденият грубо е нарушил установения затворнически ред, което е основание за промяна на режима в по-тежък, според Закона за изпълнение на наказанията и задържането под стража (чл. 67 ал. 1 т. 2).
Припомняме, че на 2 октомври около 14:05 ч. М. Ц. М. под предлог, че отива за вода, се отклонил от работния обект, който се намира пред затвора, в района на  Поправителния дом за непълнолетни младежи и не се върнал. Избягалият бил заловен около 15:30 ч. на 4 км от мястото за лишаване от свобода, докато се движел по поречието на река в посока Монтана. Днес, в съдебната зала, осъденият заяви, че съжалява за постъпката си и е направил бягството по семейни причини.
Това определение на Врачанския окръжен съд не е окончателно и подлежи на обжалване в седемдневен срок пред Софийския апелативен съд.

„Връзки с обществеността“                                                               07.10.2019 г.


П Р Е С С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Днес състав на Районния съд в Козлодуй постанови присъда от шест месеца „лишаване от свобода“ с изпитателен срок от три години за Н. Б. Д. Подсъдимата е призната за виновна в това, че във времето от 20.10.2017 г. до 04.05.2018 г. в Козлодуй, при условията на продължавано престъпление, в качеството си на длъжностно лице -„консултант“ на софийска фирма, е присвоила чужди пари, поверени й да ги пази и управлява. Тя сключвала договори за потребителски заеми и събиране на вземания по предоставени лични заеми от името и за сметка на търговското дружество. Присвоената сума е 16 200 лева. В съдебната зала подсъдимата изцяло е признала вината си и делото е преминало при условията на съкратеното съдебно следствие.
Присъдата, произнесена от Районния съд в Козлодуй, подлежи на обжалване и протестиране в 15-дневен срок от днес пред Окръжен съд - Враца.

 

„Връзки с обществеността“                                                               02.10.2019 г.


П Р Е С С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Имат ли право съдиите да изказват лично мнение в социалните мрежи или и там всичко написано от тях се зачита за мнение на магистрат? Това бе една от темите, разгледани на провелата се световна среща на Международната асоциация на съдиите. Форумът се състоя в средата на септември в град Нурсултан, столицата на Република Казахстан. Темата бе част от дискусионния панел „Социалните медии и съдебната система“, в която участие взе и съдия Вероника Бозова от Районен съд – Враца. „По време на обсъждането бяха представени казуси със съдии от различни страни, в които именно личното им мнение в социалните мрежи, по образувани производства, които не се разглеждат от тях, е довело до дисциплинарно преследване срещу съдията. Заключението, до което стигнахме в дискусията, бе че съдиите трябва да могат свободно да използват социалните медии в личния си живот, придържайки се, разбира се, към общоприетите правила за етично поведение“ – каза съдия Бозова.
Сред обсъжданите въпроси са били също каква информация може да се изнася в медиите при отразяването на наказателни дела; съдебните разноски по делата и как се отразяват те върху достъпа на гражданите до правораздаването; тормозът – морален и сексуален - на работното място и неговите последици върху трудово-правните  отношения. В рамките на срещата съдии от Казахстан, САЩ, Хърватия и Италия са представили добри практики в посока развитие на съдебната система чрез подобряване в администрирането на делата, обезпечаване на лесен достъп до съд за гражданите, осигуряване на бързо приключване на съдебните спорове и повишаване на доверието към съдебната система.
В дискусиите в град Нурсултан са взели участие близо 400 представители на съдебната власт от 92-те страни, членуващи в Международната асоциация на съдиите.

„Връзки с обществеността“                                                               01.10.2019 г.


П Р Е С С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Окръжен съд – Враца търси кандидати за допълване броя на съдебните заседатели за Районен съд – Бяла Слатина. Процедурата за кандидатстване бе открита с решение на Общинския съвет в Бяла Слатина от 26 септември. Кандидатите трябва да са дееспособни български граждани на възраст от 21 до 68 години, да са с настоящ адрес в община Бяла Слатина, да имат завършено най-малко средно образование, да не са осъждани за умишлено престъпление, независимо от реабилитацията и да не страдат от психически заболявания. Документите, които те трябва да представят в Общинския съвет в Бяла Слатина, са:
- подробна автобиография, подписана от кандидата;
- нотариално заверено копие от диплома за завършено образование;
- медицинско удостоверение, че лицето не страда от психическо заболяване;
- данни за контакт на две лица, към които Общинският съвет да се обръща за препоръки;
- мотивационно писмо;
- писмено съгласие;
- декларация за липса на обстоятелствата по чл. 67, ал. 3 от Закона за съдебната власт;
- документ за извършена проверка по реда на Закона за достъп и разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия, ако са родени преди 16 юли 1973 г.
Срокът за подаване на документите в Общинския съвет в Бяла Слатина е 03.10.19 г.

„Връзки с обществеността“                                                               30.09.2019 г.


П Р Е С С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Състав на Врачанския окръжен съд днес произнесе присъда от 18 години „лишаване от свобода“ при първоначален общ режим за подсъдимия К. Й. Д. Съдът го призна за виновен в това, че на 17.09.2018 г. на път III-134 между гр. Бяла Слатина и село Попица, обл. Враца, управлявайки лек автомобил „Фолксваген Пасат“, се движел извън населеното място с превишена скорост от 104 км/ч при разрешена до 90 км/ч, управлявал автомобила в пияно състояние, с концентрация на алкохол в кръвта 1.40 промила и без да има необходимата правоспособност, като по непредпазливост е причинил пътно-транспортно произшествие. Той изгубил контрол върху управлението на автомобила, напуснал пътното платно и се блъснал в дърво. В резултат от катастрофата К. Й. Д. е причинил смъртта на повече от едно лице –  на 23-годишната Т. М., която била бременна в деветия месец и на двегодишната Б. Б., и двете от с. Габаре.
Подсъдимият е признат от съда за виновен и в това, че на същата дата и място е управлявал автомобил „Фолксваген Пасат", който не е регистриран по надлежният ред, и си е служил с регистрационни табели, издадени за друго МПС.
По време на делото, като утежняващо вината обстоятелство бе прието и това, че К. Й. Д. многократно е бил осъждан за престъпления, свързани с нарушаване на Закона за движение по пътищата, като в повечето случаи те са били управление на автомобил без необходимото свидетелство за правоуправление.
С оглед постановеното наказание „лишаване от свобода“, наложено на подсъдимия за престъпление, което е особен тежък случай и това, че той има близки, които живеят и работят в чужбина, съдът намери, че има реална опасност подсъдимият да се укрие. Затова, след произнасянето на присъдата, съдът измени мярката за неотклонение на К. Й. Д. от „подписка“ в „задържане под стража“, като разпореди той да бъде задържан незабавно и приведен във Врачанския затвор.
Присъдата на Врачанския окръжен съд може да се обжалва или протестира в 15-дневен срок пред Софийския апелативен съд.

„Връзки с обществеността“                                                               30.09.2019 г.


П Р Е С С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Районният съд във Враца призна за виновен в изнудване Т. Й. М. и го осъди на една година и четири месеца лишаване от свобода, като отложи изтърпяването на наказанието за срок от три години и шест месеца. Делото протече по реда на съкратеното съдебно следствие. Подсъдимият ще трябва да заплати и глоба от 1000 лева в полза на държавата. За времето от 9 май до 24 май т. г. той, при условията на продължавано престъпление, с цел да набави за себе си имотна облага принудил чрез заплашване С. К. И. да му преведе общо 1 896.05 лв. Заплашил го, че ще разгласи за него позорни обстоятелства, свързани с личния му живот. Районният съд във Враца осъди Т. Й. М. да заплати на С. К. И. причинените от престъплението имуществени вреди в размер на 1 896.05 лв., както и 1 500 лв. обезщетение за нанесени неимуществени вреди, заедно със законните лихви за тази сума. Извършеното престъпление е по чл. 214 ал. 1, вр. чл. 26 ал. 1 от Наказателния кодекс.
Присъдата на Районен съд – Враца подлежи на обжалване в петнадесетдневен срок пред Окръжен съд – Враца.

 

„Връзки с обществеността“                                                               26.09.2019 г


П Р Е С С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Днес състав на Врачанския окръжен съд произнесе присъда от шест години „Лишаване от свобода“ при първоначален общ режим на изтърпяване на наказанието за Т. Ц. Т., предизвикал катастрофа във Враца, при която е загинал един човек, а други двама са получили средни телесни повреди. Подсъдимият е признат за виновен в това, че на 28.07.2017 г. около 21.55 ч. във Враца, движейки се по бул. „Мито Орозов“ със собствения си автомобил „БМВ“ по посока изхода на града  към гр. Оряхово, на кръстовището с ул. „Никола Вапцаров“, е управлявал колата си с превишена скорост от 131.62 км/ч. при ограничение за населеното място до 40 км/ч., като в резултат на това той ударил извършващия маневра завой на ляво лек автомобил „Пежо“, управляван от И. Р. П. При пътно-транспортното произшествие Т. Ц. Т. по непредпазливост е причинил смъртта на 34-годишния Виктор Добренов и две средни телесни повреди на Д. И. А. и В. Р. А. Престъплението е по чл. 343 ал. 4, вр. ал. 3 б. „б“ предл. 1, вр. ал. 1 б. „в“ от Наказателния кодекс. Освен произнесената ефективна присъда, Врачанският окръжен съд лиши Т. Ц. Т. от правото да управлява МПС за срок от осем години, считано от момента на отнемането на свидетелството за правоуправление.
Окръжен съд – Враца призна за невинен другия подсъдим по делото - И. Р. П., който по същото време и на същото място, управлявал лек автомобил „Пежо“, с който направил ляв завой на бул. „Мито Орозов“ по посока ул. „Никола Вапцаров“. Съдът го оправда по първоначалното обвинение да е нарушил разпоредбите на чл. 37, ал. 1 от Закона за движение по пътищата, да не е пропуснал насрещно движещия се автомобил „БМВ“ и по непредпазливост да е причинил смъртта на Виктор Добренов и средните телесни повреди на Д. И. А. и В. Р. А.  Съдът сметна, че в случая става дума за случайно деяние, тъй като от направената по време на съдебното следствие автотехническа експертиза става ясно, че И. Р. П. не е имал техническата възможност да възприеме насрещно движещия се автомобил „БМВ“ нито като обект, нито като габарити.
Присъдата на Врачанския окръжен съд подлежи на обжалване в петнадесетдневен срок пред Софийския апелативен съд.

 

„Връзки с обществеността“                                                               25.09.2019 г


П Р Е С С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Състав на търговското отделение на Врачанския окръжен съд, с председател Радослава Симеонова, осъди МБАЛ „Христо Ботев“ – Враца да заплати 342 618,97 лв. на „Медика кор“ ЕАД – Русе. Сумата е от главница и лихва по просрочени задължения на врачанската многопрофилна болница към дружеството от Русе за извършена от него медицинска дейност през януари, февруари и март 2018 г. За предоставените медицински услуги между „Медика кор“ ЕАД и МБАЛ „Христо Ботев“ – Враца има надлежно сключен договор от 1 март 2016 г. При подаването в съда на исковата молба от русенското дружество, предишното ръководство на врачанската многопрофилна болница изцяло оспори предявените искове по основание и по размер. Съдът назначи съдебно-счетоводна експертиза, която доказа основателността и потвърди посочения в исковата молба размер на вземанията. В хода на делото постъпи становище от новото ръководство, което в момента управлява здравното заведение. В становището се посочва, че не поддържат депозирания от предишния ръководен екип отговор на исковата молба. Новото ръководство смята, че исковете на „Медика кор“ ЕАД са процесуално допустими и по същество основателни.
Освен доказаните в хода на делото задължения за медицинска дейност, които МБАЛ „Христо Ботев“ – Враца ще изплати на „Медика кор“ ЕАД – Русе, врачанската болница е осъдена да заплати и направените деловодни разноски от 22 888 лв..
Решението на Врачанския окръжен съд може да бъде обжалвано пред Софийския апелативен съд в двуседмичен срок от връчването му на страните.

„Връзки с обществеността“                                                               19.09.2019 г


П Р Е С С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Съдия Вероника Бозова от Районен съд – Враца ще бъде делегат на България в предстоящата среща на Международната асоциация на съдиите, която ще се проведе в град Нурсултан, столицата на Република Казахстан, от 15 до 19 септември. Дискутираните теми са обособени в шест цикъла. Съдия Бозова е включена в дебатите на тема „Социалните медии и съдебната система“. Тя има пет години опит, като говорител на Районен съд – Враца. Преди срещата, до участниците бяха изпратени въпроси, свързани с темите, които ще бъдат обсъдени. В срещата ще вземат участие представители на съдебната власт от различни държави, сред които са Италия, Франция, Дания, Норвегия, Сърбия, Русия, Гърция.

„Връзки с обществеността“                                                               12.09.2019 г


П Р Е С С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Днес състав на Врачанския окръжен съд с председател Лидия Крумова даде ход на наказателно от общ характер дело № 496/2018 г. Обвинителният акт срещу В. Х. Й. е за това, че в хотел „Тева“ във Врачанския Балкан за периода от 12.01.2011 г. до 13.02.2012 г. умишлено е умъртвил две лица – В. Н. Д. на 47 г. от София и А. Г. И. на 89 г. от Враца, които били в безпомощно състояние. Това са две престъпления по чл. 116 ал.1 т. 5, във вр. с чл. 115 от НК. По искане на подсъдимия и неговия защитник делото се гледа в условията на съкратено съдебно следствие, по реда на чл. 371 т. 1 от НПК, според който се допуска да не се провежда разпит на всички свидетели и вещи лица, а при постановяване на присъдата се ползва съдържанието на протоколите и експертните заключения от досъдебното производство.
На днешното съдебно заседание съдът изслуша и прие показанията на лекарите, които са изготвили две съдебно-медицински експертизи за пострадалите В. Н. Д. и А. Г. И. и условията и грижите, полагани за тях в хотел „Тева“, който е функционирал като незаконен старчески дом. Изслушани бяха и показанията на трима свидетели, които са работили там в различни периоди от време.
Със свое определение съдът отложи делото и го насрочи за 5 ноември 2019 г., когато са призовани за разпит още двама свидетели и ще бъдат изслушани още две съдебно-медицински експертизи.

„Връзки с обществеността“                                                               10.09.2019 г


П Р Е С С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Присъда три години „лишаване от свобода“ при строг режим на изтърпяване на наказанието за К. И. А., извършил грабеж в условията на опасен рецидив – това определи днес състав на Врачанския окръжен съд с председател Веселка Иванова. Съдът одобри сключеното споразумение между Окръжна прокуратура – Враца и служебния защитник на подсъдимия. В съдебната зала К. И. А. се призна за виновен в това, че на 30 юни т. г. във Враца, при условията на опасен рецидив, отнел златен ланец със златно кръстче от С. А. Р., като употребил сила, бутнал я на земята и издърпал украшението от врата й. Откраднатата вещ е на стойност 303.46 лв. Извършеното престъпление е наказуемо по чл. 199 ал. 1 т. 4, вр. чл. 198 ал. 1, вр. чл. 29 ал. 1 б. „а“ от Наказателния кодекс.
До момента подсъдимият е осъждан 16 пъти, като първите четири осъждания са във времето, когато той е бил непълнолетен.
Днешното определение на Врачанския окръжен съд е окончателно и не подлежи на обжалване и протест.

„Връзки с обществеността“                                                               09.09.2019 г


П Р Е С С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Днес тричленен състав на Врачанския окръжен съд, с председател Лидия Крумова, реши, че допуска да бъде предаден на австрийските власти и оставя в ареста М. К. Н., за когото има европейска заповед за арест. Според заповедта, той е заподозрян в това, че заедно с още четирима българи, в периода от 2015 г. до 2018 г. са подвели банкови институции да им издадат кредитни карти, като са се представили за платежоспособни и добронамерени получатели, които притежават средства, за да покриват банковите си сметки, с намерение противозаконно да набавят материални облаги за себе си, а размерът на нанесените щети е над пет хиляди евро. Мъжът е разследван и като участник в организирана престъпна група, който се е включил в прикриването на взетите суми от кредитните карти чрез прехвърлянето им между членове на престъпната група или други участници в паричните операции. Това са престъпления, които според австрийското законодателство се определят, като тежка измама по занятие и изпиране на пари. Европейската заповед за арест е издадена от прокуратурата на гр. Залцбург, Република Австрия.
По време на съдебното заседание мъжът заяви, че дава своето съгласие доброволно да бъде предаден на властите в Австрия. Той ще остане в ареста във Враца до фактическото му предаване на австрийските власти. Решението на Врачанския окръжен съд е окончателно и не подлежи на обжалване или протест.

„Връзки с обществеността“                                                               30.08.2019 г


П Р Е С С Ъ О Б Щ Е Н И Е

С присъда, постановена по наказателно от общ характер дело № 125/2019,  Врачанският окръжен съд призна за виновна подсъдимата И. П. А. от Криводол за причиняване на смърт по непредпазливост при катастрофа и я осъди на една година „Лишаване от свобода“, като изпълнението на наказанието се отлага за срок от три години.
Пътно-транспортното произшествие станало на 14.12.2017 г., около 17.50 часа на път ІІІ-101 при км 5.600, с посока на движение Враца - Криводол. Подсъдимата управлявала лек автомобил "Опел Зафира" в нарушение на правилата за движение и блъснала велосипедиста Валери Петров от Враца, в резултат на което е причинила смъртта му, като пострадалият Петров също е бил в нарушение на правилата за движение по пътищата. След катастрофата подсъдимата направила всичко, зависещо от нея, за оказване помощ на Петров, поради което и на основание чл. 343а, ал.1, б. "б", вр. чл.343, ал.1, б."в", вр. чл. 342, ал.1, вр. чл. 54 от Наказателния кодекс Врачанският окръжен съд я осъди на  една година "Лишаване от свобода“ с изпитателен срок от три години.
Подсъдимата е лишена също от право да управлява МПС за срок от една година. Тя ще заплати разноските по делото и хонорарите на адвокатите на наследниците на загиналия при катастрофата велосипедист.
Присъдата не е окончателна и подлежи на обжалване и протест в петнадесетдневен срок пред Софийския апелативен съд.

„Връзки с обществеността“                                                               27.08.2019 г.


П Р Е С С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Състав на Врачанския окръжен съд, с председател Иван Маринов, осъди на пробация 31-годишния С. Н. В. за това, че на 18 април тази година в село Манастирище, врачанска област, е направил опит да даде подкуп от 60 лева на четирима полицейски служители. Опитът е направен, за да не му бъде съставен акт, че управлява автомобил след употреба на алкохол, без да притежава свидетелство за управление на МПС, като колата не е била регистрирана по надлежния ред. За това престъпление С. Н. В. е осъден на задължителна регистрация по настоящ адрес за срок от три години, с периодичност за явяване и подпис пред пробационен служител три пъти седмично, задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от три години и безвъзмезден труд в полза на обществото в размер на 240 часа годишно за срок от две поредни години.
Съдът зачита времето, през което той е бил с мярка за неотклонение "Задържане под стража", считано от 30.07.2019 год. до 08.08.2019 год., като един ден задържане се зачита за три дни "пробация".
На основание чл. 55, ал.3 НК съдът не налага предвиденото в закона по-леко наказание "глоба".
Присъдата подлежи на обжалване и протест в петнадесетдневен срок пред Апелативен съд - София.

„Връзки с обществеността“                                                               09.08.2019 г.


 

П Р Е С С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Днес състав на Врачанския окръжен съд, с председател Иван Маринов, проведе разпоредително заседание по наказателно от общ характер дело № 487/2018 г. На него съдебното производство бе прекратено, поради допуснати отстраними съществени нарушения. Обвинителният акт на Окръжна прокуратура – Враца срещу К. П. К. е за това, че на 26.05.2014 г. във Враца в качеството си на управляващ и представляващ юридическото лице „***“ е подал заявление за подпомагане към Общинската служба „Земеделие“ по мярка „Натура 2000“, в което е представил неверни сведения – престъпление по чл. 248а ал. 3 пр. 1, вр. ал. 2 пр. 1 от НК. Врачанският окръжен съд върна делото на Окръжна прокуратура - Враца за  отстраняване на посочени в обстоятелствената част на определението процесуални нарушения, както в обвинителния акт, така и в постановлението за привличане на подсъдимия в качеството му на обвиняем.
Съдът определи да не бъде взета мярка за неотклонение по отношение на подсъдимия.
Това определение на Окръжен съд – Враца подлежи на обжалване и протестиране пред Апелативен съд – София в седемдневен срок.

„Връзки с обществеността“                                                               07.08.2019 г.


П Р Е С С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Врачанският окръжен съд днес одобри споразумение, постигнато между Окръжна прокуратура – Враца и защитника на П. Г. Г., който се призна за виновен в това, че в условията на продължаващо престъпление, използвайки платежен инструмент, е изтеглил пари от чужда банкова сметка. На 25 и на 26 март тази година от банкомати във Враца, с чужда банкова карта, той на три пъти изтеглил общо 1200 лева, без съгласието на титуляра на банковата сметка, което е престъпление против паричната и кредитна система – чл. 249 ал. 1, вр. чл. 26 ал. 1 от НК. На основание този законов текст и на чл. 55 ал. 1 т. 1 вр. ал. 3 от НК му е наложено наказание една година „лишаване от свобода“, като изпълнението се отлага за срок от три години, условно. Тъй като подсъдимият е възстановил нанесените щети на титуляра на банковата сметка няма да му бъде наложена глоба. Определението на Врачанския окръжен съд е окончателно и не подлежи на обжалване или протест.

„Връзки с обществеността“                                                               06.08.2019 г.


П Р Е С С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Една година „лишаване от свобода“ с отложен срок на изпълнение на наказанието от три години и обезщетение от 2000 лева за нанесени неимуществени вреди – такава е присъдата за мъж от Враца, отправил закана за убийство към възрастна жена. Подсъдимият Б. И. И. е признат за виновен в това, че 28.03.2017 г. във Враца се заканил с убийство на Ц. Б. К., размахвайки нож и изричайки думите „...сега ще ти резна главата“, като това заканване би могло да възбуди основателен страх за изпълнението му. Престъплението е по чл. 144, ал. 3, вр. ал. 1, вр. чл. 54 НК. Присъдата, постановена на първа инстанция от Районния съд във Враца, бе потвърдена от състав на Окръжен съд – Враца с председател Веселка Иванова. Подсъдимият ще заплати на Ц. Б. К., както обезщетение от 2000 лева, така и направените от нея разноски по делото пред въззивната инстанция в размер на 400 лева. Решението на Врачанския окръжен съд е окончателно.

„Връзки с обществеността“                                                               01.08.2019 г.


П Р Е С С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Врачанският окръжен съд промени режима, при който ще изтърпяват своите присъди тримата непълнолетни, избягали на 7 юли 2019 г. от Поправителния дом за непълнолетни младежи към затвора във Враца. И за тримата съдът определи – заменя първоначалния „общ“ режим на изтърпявате на наказанията със „строг“.
Съдебните производства срещу тях бяха образувани след предложения за замяна на режима на изтърпяване на наказанията, направени от началника на затвора във Враца – чл. 445 и чл. 446 от НПК. С бягството си тримата грубо са нарушили установения затворнически ред, което е основание за промяна на режима в по-тежък, според Закона за изпълнение на наказанията и задържането под стража (чл. 67 ал. 1 т. 2).
Тези определения на Врачанския окръжен съд не са окончателни и подлежат на обжалване в седемдневен срок пред Софийския апелативен съд.

„Връзки с обществеността“                                                              16.07.2019 г.


П Р Е С С Ъ О Б Щ Е Н И Е

  Днес бе освободена от длъжност съдията от Окръжен съд - Враца Снежана Наумова, поради навършване на 65-годишна възраст. Тя има дългогодишен съдийски стаж - 38 години, през които е разглеждала наказателни и административно-наказателни дела. Започнала е работа като съдия в Районен съд - Мездра през 1981 г., а от 1983 г. до 2006 г. е била негов председател. За изключителните й способности на административен ръководител говорят отличните резултати на този съд през годините на нейното управление. Наумова има и съществен принос за изграждането на съдебната палата в гр. Мездра. През 2006 г. е назначена на длъжност „съдия“ в Окръжен съд – Враца, където работи до 11.07.2019 г.
Снежана Наумова е един от най-авторитетните съдии от съдебния район на Окръжен съд - Враца. Професионалното й мнение е високо ценено от останалите съдии. Дългогодишен член е на Етичната комисия при Окръжен съд - Враца, което е атестат за качествата й и за доверието, с което се ползва сред колегите си.
От 2009 г., в продължение на 10 години, Снежана Наумова съвместява и длъжността „говорител“ на Окръжен съд – Враца и така даде своя изключителен принос за повишаване на общественото доверие към съда и издигане на неговия авторитет.

За проявения висок професионализъм, образцовото изпълнение на служебните задължения и високи нравствени качества, на 09.07.2019 г. Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет поощри съдия Наумова с отличие „личен почетен знак: първа степен – златен“.

„Връзки с обществеността“                                                              12.07.2019 г.


П Р Е С С Ъ О Б Щ Е Н И Е

  Състав на Врачанския окръжен съд, с председател Иван Маринов, призна за виновен В. В. А. от София за това, че за времето от 06.02.2012 г. до 27.04.2012 г., в качеството си на управител на „***“ ООД, гр.София, при условията на продължавано престъпление, в гр. Враца, противозаконно е присвоил чужди движими вещи - слънчогледово семе и пшеница на обща стойност 1 854 290,34 лева, собственост на „***“ ЕООД, гр. Монтана. Подсъдимият е владеел и пазел зърното на основание договор за отговорно пазене. Обсебването е в големи размери, което е престъпление по чл. 206, ал. 3, вр. ал. 1, вр. чл. 26, ал. 1 НК.
В. В. А. е осъден на 4 години и 6 месеца "лишаване от свобода", което да изтърпи при първоначален общ режим. За 4 години и 6 месеца той е лишен от правото да заема държавна и обществена длъжност, и да упражнява материално-отчетническа дейност.
Присъдата не е окончателна и подлежи на обжалване и протест в петнадесетдневен срок пред Софийския апелативен съд.

 

„Връзки с обществеността“                                                              10.07.2019 г.


П Р Е С С Ъ О Б Щ Е Н И Е

  Нов младши съдия встъпи в длъжност в Окръжен съд - Враца след спечелен конкурс и успешно завършен деветмесечен курс в Националния институт на правосъдието. Магдалена Бориславова Младенова положи клетва и подписа клетвен лист, съгласно изискванията на Закона за съдебната власт. Тя е завършила „право“ в СУ „Св. Климент Охридски“ – София през 2016 г., след което е работила в кантората на частен съдебен изпълнител.
Младенова ще участва при разглеждането на граждански и наказателни дела. Нейн съдия-наставник ще бъде съдия Петя Вълчева.

„Връзки с обществеността“                                                              10.07.2019 г.


П Р Е С С Ъ О Б Щ Е Н И Е

  Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет на основание чл. 303, ал. 2, т. 2, буква „а“ от Закона за съдебната власт поощри Снежана Наумова – съдия в Окръжен съд – Враца, с отличие „личен почетен знак: първа степен – златен“, за проявен висок професионализъм, образцово изпълнение на служебните задължения и високи нравствени качества.

Наградата е предложена от Евгения Симеонова – заместник-административен ръководител – заместник-председател на Окръжен съд – Враца, която обръща внимание на дългогодишния принос на съдия Наумова като магистрат и като административен ръководител за създаването на оптимална организация на работа и много добър микроклимат в съда.

Съдийската колегия на ВСС на основание чл. 165, ал. 1 т. 1 от Закона за съдебната власт освободи Снежана Наумова от заеманата длъжност „съдия“ в Окръжен съд – Враца, считано от 12.07.2019 г.

 09.07.2019 г


П Р Е С С Ъ О Б Щ Е Н И Е

     Днес състав на Окръжен съд - Враца с председател Иван Маринов разгледа наказателно от общ характер дело № 237/2019 г. Същото е образувано по обвинителен акт на Окръжна прокуратура – Враца срещу Н. Ц. К. от Враца за това, че на 8 декември 2018 г. около 8.10 ч. на път III – 101 с посока на движение от Криводол към Враца, при управлението на собствения си товарен лек автомобил „Форд Галакси“, е нарушил Закона за движение по пътищата, като не е контролирал автомобила, който управлявал. За да избегне препятствие на пътя, той рязко завъртял волана на автомобила надясно, при движение със скорост от около 81.65 км/ч. При тази маневра колата загубила напречната си устойчивост, а водачът – контрола върху управлението, вследствие на което предизвикал пътно-транспортно произшествие, при което по непредпазливост причинил смъртта на В. П. К. – престъпление по чл. 343 ал. 1 б. „в“, вр. чл. 342 ал. 1 от НК.
Делото премина при условията на съкратеното съдебно следствие по молба на подсъдимия, който призна всички факти и обстоятелства, изложени в обстоятелствената част на обвинителния акт. Н. Ц. К. потвърди направените от него в досъдебната фаза самопризнания, заяви че се отказва от събирането на нови доказателства и съжалява за стореното. Съдът призна подсъдимия за виновен по повдигнатото обвинение и като взе предвид преобладаването на смекчаващи вината обстоятелства, и след извършена редукция чрез намаляване на наказанието с 1/3, му определи 1 година и 4 месеца „лишаване от свобода“ с изпитателен срок от 3 години. За 2 години Н. Ц. К. е лишен и от правото да управлява МПС.
Присъдата не е окончателна и подлежи на обжалване или протестиране в петнадесетдневен срок пред Софийския апелативен съд.

„Връзки с обществеността“                                                              09.07.2019 г


С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Окръжен съд – Враца уведомява гражданите и адвокатите, че на 05.07.2019 г. (петък),
Съдебната палата в гр. Враца няма да работи от 16.00 ч. до 17.00 ч., поради извършване на дезинсекция на сградата.  

 26.06.2019г.


П Р Е С С Ъ О Б Щ Е Н И Е

         Окръжна прокуратура – Враца е внесла във Врачански окръжен съд обвинителен акт против В. Х. Й., за това че  от 15.04.2010 г. до 13.02.2012 г., без да е получил разрешение от „Агенцията за социално подпомагане“, в хотел „Тева“ във Врачанския Балкан е извършвал социална дейност, представляваща източник на повишена опасност, предоставяйки социалната услуга „Дом за стари хора“, настанил е възрастни хора и хора с физически увреждания и психически разстройства, и не е сключил договор с потребителите на социалната услуга. Той не е осигурил на потребителите задължителните за такъв вид социална услуга битови условия, правилен режим на хранене, качествена и здравословна храна. Не са били спазени санитарните и хигиенни норми за контрол върху разпространението на инфекции. Не е осигурил съдействие за получаване на медицински, стоматологични и други здравни грижи. И по немарливост е причинил смъртта на повече от едно лице. Това определя случая като особено тежък – престъпление по чл. 123 ал. 3 пр. 2 алт. 2 , вр. ал. 2, вр. ал. 1 от НК.
Също така, че е изложил три лица, които са били лишени от възможността да се самозапазват, поради престарялост, болест и поради своята безпомощност, по такъв начин, че животът им можел да бъде в опасност, като не им се е притекъл на помощ и не е осигурил необходимите медицински грижи, елементарни хигиенни условия и рационално хранене, като един от гражданите е починал по време на престоя си в хотела – престъпление по чл. 137 от НК.
Въз основа на този обвинителен акт е образувано  наказателно от общ характер дело № 119/2014 г. с докладчик съдия Агнеса Ставарова. Делото е внесено в разпоредително заседание на 28.04.2014 г., когато производството е било прекратено, поради допуснати съществени остраними процесуални нарушения, водещи до ограничаване правата на подсъдимия, относно възможността да разбере в какво точно е обвинен, за да организира своята защита. Това разпореждане е било потвърдено от Софийския апелативен съд с определение от 23.06.2014 г. и делото е върнато на Окръжна прокуратура Враца.
По разпореждане на Главния прокурор делото е възложено на Окръжна прокуратура - Кюстендил, която е внесла във  Врачанския окръжен съд нов обвинителен акт против същото лице за престъпление по чл. 116 ал.1 т. 4 предл. 3 и т. 5, във вр. с чл. 115 от НК за това, че:
В хотел „Тева“ във Врачанския Балкан за периода от 12.01.2011 г. до 13.02.2012 г. обвиняемият умишлено е умъртвил повече от едно лице – В. Н. Д. на 47 г. от София и А. Г. И. на 89 г. от Враца, които били в безпомощно състояние. Въз основа на този обвинителен акт е образувано НОХД № 147/2018 г., с председател на състава съдия Веселка Иванова и  докладчик – съдия Агнеса Ставарова. Насрочено е ново разпоредително заседание на 14.05.2018 г., на което за втори път съдебното производство е прекратено и върнато на Окръжна прокуратура Кюстендил за отстраняване на допуснати съществени процесуални нарушения. Това определение на Врачанския окръжен съд е потвърдено от Софийския апелативен съд.
След отстраняване на допуснатите процесуални нарушения, прокуратурата внася за пореден път обвинителен акт за същото обвинение и против същото лице. Образувано е ново, трето наказателно от общ характер дело с № 496/2018 г. с председател на състава съдия Иван Маринов и докладчик – Петя Вълчева.  На 25.01.2019 г. се провежда разпоредително заседание, на което съдебното производство за трети път е прекратено  и върнато на Окръжната прокуратура – Кюстендил за отстраняване на съществени процесуални нарушения. Съдът смята, че в този му вид обвинителният акт не би могъл да очертае правната рамка и предмета на доказване, по който той трябва да се произнесе. Това определение на Врачанския окръжен съд е отменено от Софийския апелативен съд на 19.03.2019 г. и делото е върнато за продължаване на съдопроизводствените действия в Окръжен съд – Враца, от нов състав. Съгласно указанията на Апелативния съд делото е възложено на друг състав, тъй като произнеслият се вече е изразил становище по същество за приложението на материалния закон, което е основание за отвод, съгласно чл. 29 НПК.
На 01.04.2019 г. за нов докладчик по делото е определена съдия Лидия Крумова, като в разширения състав влиза и съдия Иван Никифорски. Новият състав на Врачанския окръжен съд проведе днес – 25 юни - разпоредително заседание, на което прие, че обвинителният акт отговаря на изискванията на закона и насрочи открито съдебно заседание на 10 септември 2019 г. от 10 ч.

 25.06.2019г.


П Р Е С С Ъ О Б Щ Е Н И Е

      Врачанският окръжен съд одобри споразумение, постигнато между Окръжна прокуратура – Враца и служебния защитник на 17-годишен младеж, който се призна за виновен в това, че в условията на продължаващо престъпление е изтеглил пари от чужда банкова сметка.
На 18.09.2018 г. от банкомат в Козлодуй, с помощта на чужда банкова карта, той на четири пъти изтеглил общо 1100 лева, без съгласието на титуляра на банковата сметка, което е престъпление против паричната и кредитна система – чл. 249 ал. 1, вр. чл. 26 ал. 1, вр. чл. 63 ал. 1 т. 3 от НК. Тъй като е непълнолетен, наказанието му се редуцира на година и половина „лишаване от свобода“, изпълнението на което се отлага с три години, а това е максималният срок за непълнолетни. Определението на Врачанския окръжен съд е окончателно и не подлежи на обжалване или протест.

Досега младежът е осъждан два пъти, но на по-леки наказания.

 18.06.2019г.


П Р Е С С Ъ О Б Щ Е Н И Е

      Днес своя юридически стаж в Окръжен съд – Враца завършва една стажант-юристка. Стажът й продължи шест месеца, в което време тя е трупала практически опит и знания. От началото на годината 25 бъдещи юристи стажуват във врачанския окръжен съд. Последният акт за встъпване в длъжност за стаж в Окръжния съд във Враца е бил подписан на 6 юни.  Стажантската си книжка тогава е получила млада юристка, която се е ориентирала към гражданското право.

 14.06.2019г.


П Р Е С С Ъ О Б Щ Е Н И Е

                Във врачанския окръжен съд има образувани 18 търговски дела против МБАЛ „Христо Ботев“ – Враца. Исковете в тях са на обща стойност 3 105 971 лева. Делата са за неплатени сметки от здравното заведение за топлоенергия,  електроенергия и водоснабдяване, за доставка на лекарства, за извършена медицинска дейност, за охрана и за доставка на софтуер. Исковете са предявени от „Топлофикация – Враца“ ЕАД, „Глобъл Систем Солюшън“ ООД,  „ЧЕЗ Електро България“ АД, „Медекс“ ООД, „Про фармация“ ЕООД, „СИТИ“ ЕООД, „В и К“ ООД – Враца и „Медика кор“ ЕАД.
Дванадесет от делата са приключили със съдебни актове, които са влезли в сила. По тези дела исковете са били уважени. Две дела се обжалват пред Апелативен съд – София. По едно съдът се е произнесъл с решение, за което тече срокът, в който може да бъде обжалвано пред въззивната инстанция. По три от делата съдебното производство продължава.

 13.06.2019г.


П Р Е С С Ъ О Б Щ Е Н И Е

         На 11.06.2019 г. състав на Врачанския окръжен съд, с председател съдия Веселка Иванова, разгледа Наказателно от общ характер дело № 156/2019 г. Същото е образувано по обвинителен акт на Окръжна прокуратура – Враца срещу Н. А. Н. от Мездра за престъпление по чл. 124 ал. 1 пр. 1, вр. чл. 128 ал. 2 от НК за това, че на 20/21.07.2018 г. в гр. Мездра, причинил смърт по непредпазливост на Емил Илиев, на 42 г. от гр. Мездра, вследствие на умишлено нанесена тежка телесна повреда.
Делото протече при съкратено съдебно следствие – чл. 371 т. 2 от НПК. Подсъдимият призна изцяло фактите, изложени в обстоятелствената част на обвинителния акт и даде съгласие да не се събират нови доказателства за извършеното деяние. Съдът призна Н. А. Н. за виновен за престъплението, което е било извършено в състояние на силно раздразнение, предизвикано от пострадалия Емил Илиев с тежка обида към подсъдимия. Престъплението е по чл. 124 ал. 2, вр. ал. 1, вр. чл. 128 ал. 2 от НК. При спазване процедурата за съкратеното съдебно следствие и като редуцира наказанието с една трета, съдът му наложи присъда от две години „лишаване от свобода“ при първоначален общ режим. От нея ще се приспаднат осемте месеца, в които подсъдимият е бил задържан под стража. Той ще трябва да плати всички разноски по делото.
Присъдата не е окончателна и подлежи на обжалване и протестиране в петнадесетдневен срок пред Софийския апелативен съд.

 11.06.2019г.


П Р Е С С Ъ О Б Щ Е Н И Е

         Състав на Районен съд – Козлодуй с председател Цветанчо Трифонов e провел разпоредително заседание по Наказателно от общ характер дело № 13/2019 г. на 11.04.2019 г. По време на заседанието съдът констатира допуснати съществени отстраними нарушения на процесуалните правила от досъдебната фаза при изготвянето на обвинителния акт. Съгласно разпоредбите на НПК, съдебното производство е прекратено и върнато на прокурора за отстраняване на нарушенията. След изпълнение на указанията на съда прокурорът е внесъл отново обвинителен акт, въз основа на който е образувано Наказателно от общ характер дело № 165/2019 г., което е насрочено в ново разпоредително заседание на 23.07.2019 г. Обвинителният акт е срещу Е. Е. за това, че нa 16.07.2018 г. в с. Х., област Враца, се съвкупил с лице от женски пол, ненавършило 18 години и извършил с него блудствени действия с цел да удовлетвори полово желание без съвкупление, като употребил за това сила и заплахи – престъпления по чл. 152 ал. 2 т. 1, вр. ал.1 т. 2 пр. 1 НК и по чл.150 ал. 1 от НК.         

10.06.2019г.


П Р Е С С Ъ О Б Щ Е Н И Е

На 11.06.2019 г. състав на Врачанския окръжен съд ще проведе разпоредително заседание по Наказателно от общ характер дело № 156/2019 г. Докладчик по делото е съдия Веселка Иванова. Същото е образувано по обвинителен акт на Окръжна прокуратура – Враца срещу Н. А. Н. от Мездра за престъпление по чл. 124, ал. 1, пр. 1, вр. чл. 128, ал. 2 от НК за това, че на 20/21.07.2018 г. в гр. Мездра, причинил смърт по непредпазливост на Емил Трифонов Илиев, на 42 г. от гр. Мездра, вследствие на умишлено нанесена тежка телесна повреда.

07.06.2019г.


П Р Е С С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Врачанският окръжен съд има нов служител „Връзки с обществеността“. След спечелен конкурс, от 3 юни на позицията е назначена Даниела Хитова. Тя ще замени досегашния говорител на правораздавателната институция съдия Снежана Наумова, която повече от 10 години изпълняваше и тази длъжност.
Даниела Хитова е завършила СУ „Св. Климент Охридски“ със степен магистър и специалности „богословие“ и „пресжурналистика“. Има повече от 20 години стаж в медиите, като от тях 9 г. е била експерт „Връзки с обществеността“ в различни институции – НАП, Община Враца и РЗОК.

07.06.2019г.


П Р Е С С Ъ О Б Щ Е Н И Е

На 4.06.2019 г. състав на Врачанския окръжен съд ще разгледа Наказателно дело от общ характер № 26/2019 г. Докладчик по делото е съдия Иван Маринов. Същото е образувано по обвинителен акт на Окръжна прокуратура – Враца срещу К. Й. Д. от гр. Бяла Слатина за престъпление по чл. 343, ал. 3, пр. 1, алт. 1, пр. 2, алт. 2, пр. 4, б. „б“, пр. 2, вр. чл. 343, ал. 1 от НК, за това, че на 17.09.2018 г. на път III -134, при км. 5+200, между Бяла Слатина и село Попица, обл. Враца, управлявайки лек автомобил „Фолксваген Пасат“, се движел извън населеното място с превишена скорост от 104 км/ч при разрешена до 90 км/ч, управлявал автомобила в пияно състояние, с концентрация на алкохол в кръвта 1.40 промила и без да има необходимата правоспособност, като по непредпазливост е причинил пътно-транспортно произшествие. Изгубил контрол върху управлението на автомобила, напуснал пътното платно и се блъснал в крайпътно дърво. В резултат от катастрофата е настъпила смъртта на повече от едно лице – Таня Боянова Маркова, на 23 години от с. Габаре и Бисерка Таниева Боянова на 2 години от с. Габаре.
И по чл. 345, ал. 1 и 2 от НК, за това, че на същата дата, при управлението на същия автомобил, който не е регистриран по надлежния ред, си е послужил с регистрационни табели, издадени за друго МПС.

03.06.2019г.


П Р Е С С Ъ О Б Щ Е Н И Е


На 4.06.2019 г. състав на Врачанския окръжен съд ще разгледа Наказателно дело от общ характер № 257/2018 г. Докладчик по делото е съдия Агнеса Ставарова. Същото е образувано по обвинителен акт на Окръжна прокуратура – Враца срещу Т.Ц.Т. за престъпление по чл. 343, ал. 4, вр. ал. 3, б. „б“, предл. , вр. ал. 1, б. „в“ от НК, за това, че на 28.07.2017 г. около 21.55 ч. в гр. Враца, на бул. „Мито Орозов“ в посока изхода на гр. Враца към гр. Оряхово, на кръстовището на булеварда с ул. „Никола Вапцаров“, при управление на собствения си лек автомобил „БМВ“, в нарушение на чл. 21 ЗДвП се е движил с превишена скорост от 103 км/ч. при разрешена максимална скорост до 40 км/ч., в резултат на  което е предизвикал ПТП и е причинил смъртта  на Виктор Петров Добренов на 34 г. от гр. Криводол и  4 средни телесни повреди на Данаил Иванов Александров на 30 години от гр. Враца.

С обвинителния акт е повдигнато обвинение и на И.Р.П. за престъпление по чл. 343, ал. 4, вр. ал. 3, б. „б“, предл. 1, вр. ал. 1, б. „в“ от НК за това, че на същата дата и място при условията на независимо съпричинителство в нарушение на чл. 37, ал.1 ЗДвП, не пропуснал движещият се по бул. „Мито Орозов“ лек автомобил „БМВ“, в резултат на което е предизвикал ПТП и е причинил смъртта  на Виктор Петров Добренов на 34 г. от гр. Криводол и  4 средни телесни повреди на Данаил Иванов Александров на 30 години от гр. Враца.

03.06.2019г.


 

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Окръжен съд – Враца уведомява гражданите и адвокатите, че на 07.06.2019г., Съдебната палата в гр. Враца няма да работи от 12.00ч. до 17.00ч., поради прекъсване на електрозахранването във връзка с извършване на планирана профилактика на електроенергийните съоръжения на „ЧЕЗ Разпределение България“. 


 

П Р Е С С Ъ О Б Щ Е Н И Е

        Пленумът на Висшия съдебен съвет обяви национален конкурс за ученическо есе на тема „Откровено за съдебната власт” и одобри регламент за провеждането му. Обявата за конкурса и регламента за провеждането му са публикувани на интернет страницата на Висшия съдебен съвет в раздел „Пресцентър“ – подраздел „Дни на отворените врати“.

04.04.20019г.                                                                                             от Ръководството


П Р Е С С Ъ О Б Щ Е Н И Е

         На 29.03.2019 година от 10.30 часа в Конферентната зала на хотелски комплекс "Чайка" гр. Враца, ще се проведе събрание за дейността на съдилищата от Врачански съдебен окръг за 2018г., на което ще бъде отчетена работата на Окръжен съд - Враца и на районните съдилища.

от Ръководството


С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Окръжен съд - Враца уведомява гражданите и адвокатите, че от 02.01.2019г. до 31.01.2019г. ще се извърши инвентаризация за наличността на делата в деловодствата на съда. По време на инвентаризацията съдебните деловодители от съответните деловодства ще правят справки по дела само във времето от 09.00 до 13.00 часа всеки работен ден.
През целия работен ден справки по дела ще се извършват от съдебните деловодители от служба „Регистратура” в "Информационния център" на съда.
Ръководството на Окръжен съд - Враца се извинява за причиненото ви неудобството във връзка с извършването на годишната инвентаризация в съда.  


 

 

 

 

3000 Враца, Христо Ботев 29; тел. (092) 68 21 00; факс (092) 62 60 97  
USAID Тази Интернет страница е създадена с подкрепата на Инициатива за укрепване на съдебната система на ААМР