В Окръжен съд
РАЦА
 Бързи 
Връзки
Ok
Начало
Окръжен съд
Контакти
Структура
Съдии
Декларации по ЗПУКИ
Служители
Съдебни зали
Общини
Новини/Прессъобщения
Календар
Обяви/Конкурси
Изтекли конкурси
Съд-модел
Проект „Усъвършенстване на работните процеси в съда”
Съдебни актове
Обявления на ДСИ
Обявления на ЧСИ
Mнения и предложения
Образци на документи
Вътрешни правила
Районен съд Враца
Районен съд Мездра
Районен съд Бяла слатина
Районен съд Козлодуй
Районен съд Оряхово
за гр. Враца
Отчетни доклади
Съдебни заседатели
Съдебни преводачи
за Вещи лица
 Окръжен съд    Календар  
 
ОКРЪЖЕН СЪД - ВРАЦА - насрочени дела

ОКРЪЖЕН СЪД - ВРАЦА
Насрочени дела
за периода от 5.12.2017г. до 31.3.2018г.

No по ред Вид дело, No и година Предмет Съдия - докладчик и председател на съдебния състав Насрочване на делото
1 Търговско дело No 47/2017 Иск за установяване съществуване на неприето или несъществуване на прието вземане, възражения по ЗБН Докладчик:
РЕНАТА Г. МИШОНОВА-ХАЛЬОВА
7.12.2017 10:00
2 Търговско дело No 127/2016 Искове за права или правоотношения, породени или отнасящи се до търговска сделка /обективна и субективна/. Докладчик:
НИКОЛАЙ Х. ХРИСТОВ
12.12.2017 9:30
3 Търговско дело No 63/2017 Искове за права или правоотношения, породени или отнасящи се до търговска сделка /обективна и субективна/. Докладчик:
НИКОЛАЙ Х. ХРИСТОВ
12.12.2017 9:30
4 Търговско дело No 69/2017 Искове за права или правоотношения, породени или отнасящи се до търговска сделка /обективна и субективна/. Докладчик:
РАДОСЛАВА СИМЕOНОВА
12.12.2017 9:30
5 Търговско дело No 101/2017 Молба за откриване на производство по несъстоятелност Докладчик:
НИКОЛАЙ Х. ХРИСТОВ
12.12.2017 9:30
6 Търговско дело No 108/2017 Молба за откриване на производство по несъстоятелност Докладчик:
НИКОЛАЙ Х. ХРИСТОВ
12.12.2017 9:30
7 Търговско дело No 12/2010 Производство по несъстоятелност Докладчик:
НИКОЛАЙ Х. ХРИСТОВ
12.12.2017 10:00
8 Търговско дело No 11/2017 Други търговски дела Докладчик:
НИКОЛАЙ Х. ХРИСТОВ
12.12.2017 10:00
9 Търговско дело No 11/2017 Други търговски дела Докладчик:
НИКОЛАЙ Х. ХРИСТОВ
12.12.2017 10:15
10 Търговско дело No 106/2017 Молба за откриване на производство по несъстоятелност Докладчик:
НИКОЛАЙ Х. ХРИСТОВ
12.12.2017 10:30
11 Гражданско дело (В) No 602/2017 Искове за недействителност на правни сделки Председател:
ЕВГЕНИЯ Г. СИМЕОНОВА
Докладчик:
ТАТЯНА Й. АЛЕКСАНДРОВА
13.12.2017 9:30
12 Гражданско дело (В) No 617/2017 Искове, свързани с възстановяване на запазена част от наследство Председател:
ЕВГЕНИЯ Г. СИМЕОНОВА
Докладчик:
МАРИЯ Г. АДЖЕМОВА
13.12.2017 9:30
13 Гражданско дело (В) No 638/2017 Искове, основани на неоснователно обогатяване Председател и докладчик:
ЕВГЕНИЯ Г. СИМЕОНОВА
13.12.2017 9:30
14 Гражданско дело (В) No 642/2017 Искове за развод и недействителност на брака Председател:
ЕВГЕНИЯ Г. СИМЕОНОВА
Докладчик:
ТАТЯНА Й. АЛЕКСАНДРОВА
13.12.2017 9:30
15 Гражданско дело (В) No 644/2017 Вещни искове и искания за разпределяне на ползването на съсобствена вещ Председател и докладчик:
ЕВГЕНИЯ Г. СИМЕОНОВА
13.12.2017 9:30
16 Гражданско дело (В) No 603/2017 Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение Председател и докладчик:
ЕВГЕНИЯ Г. СИМЕОНОВА
13.12.2017 10:00
17 Гражданско дело (В) No 622/2017 ВЪЗЗИВНИ ДЕЛА- Отмяна на неприсъствено решение Председател:
ЕВГЕНИЯ Г. СИМЕОНОВА
Докладчик:
ТАТЯНА Й. АЛЕКСАНДРОВА
13.12.2017 10:00
18 Гражданско дело (В) No 643/2017 Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение Председател:
ЕВГЕНИЯ Г. СИМЕОНОВА
Докладчик:
МАРИЯ Г. АДЖЕМОВА
13.12.2017 10:00
19 ВНОХД No 548/2017 Неплащане на издръжка Председател и докладчик:
ВЕСЕЛКА Ц. ИВАНОВА
14.12.2017 9:00
20 ВНОХД No 657/2017 Управление на МПС в срока на изтърпяване на наказание лишаване от право на управление на МПС, след като деецът е наказан за същото деяние по административен ред Председател:
ИВАН Л. МАРИНОВ
Докладчик:
СНЕЖАНА М. НАУМОВА
14.12.2017 10:30
21 ВАНД No 680/2017 Производства по приложението на чл.78а НК Председател и докладчик:
ИВАН Л. МАРИНОВ
14.12.2017 10:30
22 Гражданско дело (В) No 536/2017 Искове по ЗОДОВ Председател и докладчик:
МИРОСЛАВ Д. ДОСОВ
15.12.2017 9:30
23 Гражданско дело (В) No 631/2017 Искове за защита срещу незаконно уволнение и искове за отмяна на наложено наказание „забележка” и „предупреждение за уволнение” Председател:
МИРОСЛАВ Д. ДОСОВ
Докладчик:
СВЕТОЗАР Л. ГЕОРГИЕВ
15.12.2017 9:30
24 Гражданско дело (В) No 636/2017 Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение Председател:
МИРОСЛАВ Д. ДОСОВ
Докладчик:
ПЕНКА Т. ПЕТРОВА
15.12.2017 9:30
25 Гражданско дело (В) No 654/2017 Вещни искове и искания за разпределяне на ползването на съсобствена вещ Председател:
МИРОСЛАВ Д. ДОСОВ
Докладчик:
ПЕНКА Т. ПЕТРОВА
15.12.2017 9:30
26 Гражданско дело (В) No 615/2017 Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение Председател:
МИРОСЛАВ Д. ДОСОВ
Докладчик:
ПЕНКА Т. ПЕТРОВА
15.12.2017 10:00
27 Гражданско дело (В) No 645/2017 Искове на работника или служителя за други обезщетения при непрекратено ТПО Председател:
МИРОСЛАВ Д. ДОСОВ
Докладчик:
ПЕНКА Т. ПЕТРОВА
15.12.2017 10:00
28 Гражданско дело (В) No 655/2017 Вещни искове и искания за разпределяне на ползването на съсобствена вещ Председател:
МИРОСЛАВ Д. ДОСОВ
Докладчик:
ПЕНКА Т. ПЕТРОВА
15.12.2017 10:00
29 НОХД No 581/2017 Отвличане по чл. 142, ал.3 НК Докладчик:
ЛИДИЯ КРУМОВА
18.12.2017 9:30
30 Търговско дело No 109/2017 Молба за откриване на производство по несъстоятелност Докладчик:
РАДОСЛАВА СИМЕOНОВА
19.12.2017 9:00
31 Гражданско дело No 439/2017 Искове за обезщетение от деликт; иск за вреди срещу кредитора по Регл.(ЕС) 655/2014 Докладчик:
РАДОСЛАВА СИМЕOНОВА
19.12.2017 9:30
32 НОХД No 607/2017 Квалифицирани състави на рекет - чл.213а, ал.3 НК Докладчик:
АГНЕСА Б. СТАВАРОВА
19.12.2017 9:30
33 Търговско дело No 53/2017 Искове за права или правоотношения, породени или отнасящи се до търговска сделка /обективна и субективна/. Докладчик:
РАДОСЛАВА СИМЕOНОВА
19.12.2017 10:00
34 Търговско дело No 78/2017 Молба за откриване на производство по несъстоятелност Докладчик:
РАДОСЛАВА СИМЕOНОВА
19.12.2017 10:30
35 Търговско дело No 91/2017 Искове за права или правоотношения, породени или отнасящи се до търговска сделка /обективна и субективна/. Докладчик:
РОСИЦА ИВАНОВА
19.12.2017 11:30
36 ВНОХД No 658/2017 Квалифицирани състави на измама Председател и докладчик:
АГНЕСА Б. СТАВАРОВА
21.12.2017 9:00
37 ВНОХД No 681/2017 Управление на МПС в пияно състояние или след употреба на наркотични вещества Председател:
АГНЕСА Б. СТАВАРОВА
Докладчик:
ПЕТЯ П. ВЪЛЧЕВА
21.12.2017 9:00
38 ВАНД No 686/2017 Производства по приложението на чл.78а НК Председател и докладчик:
АГНЕСА Б. СТАВАРОВА
21.12.2017 9:00
39 Гражданско дело No 568/2017 Искове по ЗОДОВ Докладчик:
ТАТЯНА Й. АЛЕКСАНДРОВА
21.12.2017 9:30
40 ВНОХД No 635/2017 Квалифицирани състави на хулиганство Председател:
ИВАН Л. МАРИНОВ
Докладчик:
СНЕЖАНА М. НАУМОВА
21.12.2017 10:30
41 НОХД No 654/2017 Длъжностно присвояване в особено големи размери, представляващо особено тежък случай Докладчик:
АГНЕСА Б. СТАВАРОВА
9.1.2018 9:30
42 НОХД No 670/2017 Използване на платежен инструмент с неверни данни или без съгласието на титуляра Докладчик:
ЛИДИЯ КРУМОВА
9.1.2018 9:30
43 Търговско дело No 110/2017 Молба за откриване на производство по несъстоятелност Докладчик:
РОСИЦА ИВАНОВА
9.1.2018 10:00
44 Търговско дело No 9/2014 Производство по несъстоятелност Докладчик:
НИКОЛАЙ Х. ХРИСТОВ
9.1.2018 10:30
45 Търговско дело No 92/2017 Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение Докладчик:
РОСИЦА ИВАНОВА
9.1.2018 10:30
46 Търговско дело No 93/2017 Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение Докладчик:
РОСИЦА ИВАНОВА
9.1.2018 10:30
47 НОХД No 151/2017 Причиняване на смърт при управление на МПС в квалифицирани случаи Докладчик:
ВЕСЕЛКА Ц. ИВАНОВА
12.1.2018 10:00
48 НОХД No 663/2017 Причиняване на смърт при управление на МПС в квалифицирани случаи Докладчик:
ЛИДИЯ КРУМОВА
15.1.2018 10:00
49 Частно търговско дело No 99/2017 Отмяна на решение на събрание на кредиторите Докладчик:
НИКОЛАЙ Х. ХРИСТОВ
16.1.2018 9:30
50 Гражданско дело (В) No 609/2017 Делба Председател:
РЕНАТА Г. МИШОНОВА-ХАЛЬОВА
Докладчик:
ВЕСЕЛИНА Л. ПАВЛОВА
17.1.2018 10:00
51 Гражданско дело (В) No 657/2017 Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение Председател и докладчик:
НАДЯ Г. ПЕЛОВСКА-ДИЛКОВА
17.1.2018 10:00
52 НОХД No 471/2017 Квалифицирани състави на убийство Докладчик:
АГНЕСА Б. СТАВАРОВА
17.1.2018 10:00
53 НОХД No 462/2017 Причиняване на смърт по непредпазливост в транспорта Докладчик:
ИВАН Л. МАРИНОВ
18.1.2018 10:00
54 Гражданско дело (В) No 577/2017 ВЪЗЗИВНИ ДЕЛА - Обжалване действията на съдебните изпълнители Председател:
МИРОСЛАВ Д. ДОСОВ
Докладчик:
ПЕНКА Т. ПЕТРОВА
19.1.2018 10:00
55 НОХД No 688/2017 Квалифицирани състави на убийство Докладчик:
ЛИДИЯ КРУМОВА
23.1.2018 9:30
56 НОХД No 237/2016 Квалифицирани състави на убийство Докладчик:
ИВАН Л. МАРИНОВ
23.1.2018 10:00
57 Гражданско дело (В) No 641/2017 Делба Председател:
ЕВГЕНИЯ Г. СИМЕОНОВА
Докладчик:
МАРИЯ Г. АДЖЕМОВА
24.1.2018 9:30
58 Гражданско дело (В) No 665/2017 Искове за защита срещу незаконно уволнение и искове за отмяна на наложено наказание „забележка” и „предупреждение за уволнение” Председател:
ЕВГЕНИЯ Г. СИМЕОНОВА
Докладчик:
ТАТЯНА Й. АЛЕКСАНДРОВА
24.1.2018 9:30
59 ВНОХД No 672/2017 Квалифицирани състави на кражба Председател и докладчик:
ЛИДИЯ КРУМОВА
25.1.2018 9:00
60 ВНОХД No 679/2017 Обсебване Председател:
ВЕСЕЛКА Ц. ИВАНОВА
Докладчик:
ЛИДИЯ КРУМОВА
25.1.2018 9:00
61 Гражданско дело No 150/2017 Искове по ЗОПДНПИ Докладчик:
МАРИЯ Г. АДЖЕМОВА
25.1.2018 9:30
62 Търговско дело No 68/2017 Искове за права или правоотношения, породени или отнасящи се до търговска сделка /обективна и субективна/. Докладчик:
РАДОСЛАВА СИМЕOНОВА
6.2.2018 10:30
3000 Враца, Христо Ботев 29; тел. (092) 68 21 00; факс (092) 62 60 97  
USAID Тази Интернет страница е създадена с подкрепата на Инициатива за укрепване на съдебната система на ААМР