В Окръжен съд
РАЦА
 Бързи 
Връзки
Ok
Начало
Окръжен съд
Контакти
Структура
Съдии
Декларации по ЗПУКИ
Служители
Съдебни зали
Общини
Новини/Прессъобщения
Календар
Обяви/Конкурси
Изтекли конкурси
Съд-модел
Проект „Усъвършенстване на работните процеси в съда”
Съдебни актове
Обявления на ДСИ
Обявления на ЧСИ
Mнения и предложения
Образци на документи
Вътрешни правила
Районен съд Враца
Районен съд Мездра
Районен съд Бяла слатина
Районен съд Козлодуй
Районен съд Оряхово
за гр. Враца
Отчетни доклади
Съдебни заседатели
Съдебни преводачи
за Вещи лица
Бюджет
 Окръжен съд    Календар  
 
ОКРЪЖЕН СЪД - ВРАЦА - насрочени дела

ОКРЪЖЕН СЪД - ВРАЦА
Насрочени дела
за периода от 19.2.2018г. до 31.5.2018г.

No по ред Вид дело, No и година Предмет Съдия - докладчик и председател на съдебния състав Насрочване на делото
1 Търговско дело No 107/2017 Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение Докладчик:
РАДОСЛАВА СИМЕOНОВА
20.2.2018 9:00
2 Търговско дело No 87/2017 Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение Докладчик:
РАДОСЛАВА СИМЕOНОВА
20.2.2018 9:30
3 Търговско дело No 96/2017 Искове за права или правоотношения, породени или отнасящи се до търговска сделка /обективна и субективна/. Докладчик:
РАДОСЛАВА СИМЕOНОВА
20.2.2018 10:00
4 Търговско дело No 123/2017 Иск за установяване нищожност или недопустимост на вписването, или несъществуване на вписано обстоятелство Докладчик:
РАДОСЛАВА СИМЕOНОВА
20.2.2018 10:30
5 Търговско дело No 110/2017 Молба за откриване на производство по несъстоятелност Докладчик:
РОСИЦА ИВАНОВА
20.2.2018 14:00
6 Търговско дело No 48/2016 Производство по несъстоятелност Докладчик:
РОСИЦА ИВАНОВА
20.2.2018 14:30
7 Гражданско дело (В) No 21/2018 Делба Председател:
ТАТЯНА Й. АЛЕКСАНДРОВА
Докладчик:
РЕНАТА Г. МИШОНОВА-ХАЛЬОВА
21.2.2018 10:00
8 Гражданско дело (В) No 22/2018 Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение Председател:
НАДЯ Г. ПЕЛОВСКА-ДИЛКОВА
Докладчик:
ВЕСЕЛИНА Л. ПАВЛОВА
21.2.2018 10:00
9 Гражданско дело (В) No 24/2018 Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение Председател:
НАДЯ Г. ПЕЛОВСКА-ДИЛКОВА
Докладчик:
ВЕСЕЛИНА Л. ПАВЛОВА
21.2.2018 10:00
10 ЧНД No 92/2018 Производство по изпълнение на наказанията (чл. 437 от НПК, чл. 447-452 от НПК) Докладчик:
ЛИДИЯ КРУМОВА
21.2.2018 10:00
11 Гражданско дело (В) No 680/2017 Производства по ограничаване и лишаване от родителски права Председател:
НАДЯ Г. ПЕЛОВСКА-ДИЛКОВА
Докладчик:
РЕНАТА Г. МИШОНОВА-ХАЛЬОВА
21.2.2018 10:30
12 ВНОХД No 34/2018 Престъпления против реда на управлението Председател:
ВЕСЕЛКА Ц. ИВАНОВА
Докладчик:
ЛИДИЯ КРУМОВА
22.2.2018 9:00
13 ВАНД No 75/2018 Производства по приложението на чл.78а НК Председател и докладчик:
ВЕСЕЛКА Ц. ИВАНОВА
22.2.2018 9:00
14 ВАНД No 76/2018 Производства по приложението на чл.78а НК Председател:
ВЕСЕЛКА Ц. ИВАНОВА
Докладчик:
ЛИДИЯ КРУМОВА
22.2.2018 9:00
15 ВЧНД No 80/2018 Производства по чл. 249, чл. 250, чл. 288 и чл. 289 от НПК Председател:
ВЕСЕЛКА Ц. ИВАНОВА
Докладчик:
ВЕСЕЛИНА Л. ПАВЛОВА
22.2.2018 9:00
16 ВНОХД No 8/2018 Причиняване на телесни повреди и щети в транспорта Председател и докладчик:
ИВАН Л. МАРИНОВ
22.2.2018 10:30
17 ЧНД No 96/2018 Производство по искания по ЗПИИРКОРНФС Докладчик:
АГНЕСА Б. СТАВАРОВА
23.2.2018 9:30
18 ЧНД No 98/2018 Производство по изпълнение на наказанията (чл. 437 от НПК, чл. 447-452 от НПК) Докладчик:
АГНЕСА Б. СТАВАРОВА
23.2.2018 9:30
19 Гражданско дело No 576/2017 Искове по СК - за произход Докладчик:
ПЕНКА Т. ПЕТРОВА
23.2.2018 11:00
20 НОХД No 237/2016 Квалифицирани състави на убийство Докладчик:
ИВАН Л. МАРИНОВ
26.2.2018 9:30
21 НОХД No 237/2016 Квалифицирани състави на убийство Докладчик:
ИВАН Л. МАРИНОВ
27.2.2018 9:30
22 Търговско дело No 118/2016 Молба за откриване на производство по несъстоятелност Докладчик:
РАДОСЛАВА СИМЕOНОВА
27.2.2018 9:30
23 Търговско дело No 63/2017 Искове за права или правоотношения, породени или отнасящи се до търговска сделка /обективна и субективна/. Докладчик:
НИКОЛАЙ Х. ХРИСТОВ
27.2.2018 10:00
24 Търговско дело No 95/2017 Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение Докладчик:
РОСИЦА ИВАНОВА
27.2.2018 10:00
25 Търговско дело No 98/2017 Иск за установяване съществуване на неприето или несъществуване на прието вземане, възражения по ЗБН Докладчик:
РОСИЦА ИВАНОВА
27.2.2018 10:30
26 Търговско дело No 97/2016 Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение Докладчик:
РОСИЦА ИВАНОВА
27.2.2018 11:00
27 Търговско дело No 117/2017 Иск за прекратяване на ТД по съдебен ред Докладчик:
РОСИЦА ИВАНОВА
27.2.2018 11:00
28 Гражданско дело (В) No 39/2018 Вещни искове и искания за разпределяне на ползването на съсобствена вещ Председател и докладчик:
ЕВГЕНИЯ Г. СИМЕОНОВА
28.2.2018 9:30
29 Гражданско дело (В) No 40/2018 Вещни искове и искания за разпределяне на ползването на съсобствена вещ Председател:
ЕВГЕНИЯ Г. СИМЕОНОВА
Докладчик:
ТАТЯНА Й. АЛЕКСАНДРОВА
28.2.2018 9:30
30 Гражданско дело (В) No 74/2018 Искове за обезщетение от деликт; иск за вреди срещу кредитора по Регл.(ЕС) 655/2014 Председател и докладчик:
ЕВГЕНИЯ Г. СИМЕОНОВА
28.2.2018 9:30
31 НОХД No 670/2017 Използване на платежен инструмент с неверни данни или без съгласието на титуляра Докладчик:
ЛИДИЯ КРУМОВА
28.2.2018 9:30
32 ЧНД No 99/2018 Производство по изпълнение на наказанията (чл. 437 от НПК, чл. 447-452 от НПК) Докладчик:
ИВАН Л. МАРИНОВ
28.2.2018 9:30
33 ЧНД No 100/2018 Производство по изпълнение на наказанията (чл. 437 от НПК, чл. 447-452 от НПК) Докладчик:
ИВАН Л. МАРИНОВ
28.2.2018 9:30
34 Гражданско дело (В) No 3/2018 Искове за обезщетение от деликт; иск за вреди срещу кредитора по Регл.(ЕС) 655/2014 Председател:
ТАТЯНА Й. АЛЕКСАНДРОВА
Докладчик:
ЕВГЕНИЯ Г. СИМЕОНОВА
28.2.2018 10:00
35 НОХД No 607/2017 Квалифицирани състави на рекет - чл.213а, ал.3 НК Докладчик:
АГНЕСА Б. СТАВАРОВА
28.2.2018 10:00
36 НОХД No 101/2018 Използване на платежен инструмент с неверни данни или без съгласието на титуляра Докладчик:
ИВАН Л. МАРИНОВ
28.2.2018 10:00
37 Гражданско дело No 272/2017 Искове по ЗОДОВ Докладчик:
РЕНАТА Г. МИШОНОВА-ХАЛЬОВА
28.2.2018 11:00
38 ВНОХД No 30/2018 Квалифицирани състави на изнасилване - чл.152 ал.3 НК Председател:
АГНЕСА Б. СТАВАРОВА
Докладчик:
СВЕТОЗАР Л. ГЕОРГИЕВ
1.3.2018 9:00
39 ВНЧХД No 79/2018 Лека телесна повреда Председател:
АГНЕСА Б. СТАВАРОВА
Докладчик:
ПЕТЯ П. ВЪЛЧЕВА
1.3.2018 9:00
40 ВНОХД No 85/2018 Съставяне и подправка на неистински частен или официален документ Председател и докладчик:
АГНЕСА Б. СТАВАРОВА
1.3.2018 9:00
41 ВАНД No 95/2018 Производства по приложението на чл.78а НК Председател:
АГНЕСА Б. СТАВАРОВА
Докладчик:
ПЕТЯ П. ВЪЛЧЕВА
1.3.2018 9:00
42 Гражданско дело (В) No 652/2017 Искове, основани на неоснователно обогатяване Председател и докладчик:
МИРОСЛАВ Д. ДОСОВ
2.3.2018 9:30
43 Гражданско дело (В) No 682/2017 Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение Председател и докладчик:
МИРОСЛАВ Д. ДОСОВ
2.3.2018 9:30
44 Гражданско дело (В) No 72/2018 Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение Председател:
МИРОСЛАВ Д. ДОСОВ
Докладчик:
ПЕНКА Т. ПЕТРОВА
2.3.2018 9:30
45 Гражданско дело (В) No 61/2018 Искове за защита срещу незаконно уволнение и искове за отмяна на наложено наказание „забележка” и „предупреждение за уволнение” Председател:
МИРОСЛАВ Д. ДОСОВ
Докладчик:
ПЕНКА Т. ПЕТРОВА
2.3.2018 10:00
46 Гражданско дело (В) No 73/2018 Искове за защита срещу незаконно уволнение и искове за отмяна на наложено наказание „забележка” и „предупреждение за уволнение” Председател:
МИРОСЛАВ Д. ДОСОВ
Докладчик:
ПЕНКА Т. ПЕТРОВА
2.3.2018 10:00
47 НОХД No 462/2017 Причиняване на смърт по непредпазливост в транспорта Докладчик:
ИВАН Л. МАРИНОВ
2.3.2018 10:00
48 Търговско дело No 81/2017 Искове за права или правоотношения, породени или отнасящи се до търговска сделка /обективна и субективна/. Докладчик:
НИКОЛАЙ Х. ХРИСТОВ
6.3.2018 10:00
49 Търговско дело No 102/2017 Искове за права или правоотношения, породени или отнасящи се до търговска сделка /обективна и субективна/. Докладчик:
РОСИЦА ИВАНОВА
6.3.2018 10:30
50 Търговско дело No 114/2017 Молба за откриване на производство по несъстоятелност Докладчик:
НИКОЛАЙ Х. ХРИСТОВ
6.3.2018 10:30
51 Търговско дело No 122/2017 Молба за откриване на производство по несъстоятелност Докладчик:
РОСИЦА ИВАНОВА
6.3.2018 11:00
52 Гражданско дело (В) No 63/2018 Искове за недействителност на правни сделки Председател:
НАДЯ Г. ПЕЛОВСКА-ДИЛКОВА
Докладчик:
ВЕСЕЛИНА Л. ПАВЛОВА
7.3.2018 9:30
53 Гражданско дело (В) No 77/2018 Вещни искове и искания за разпределяне на ползването на съсобствена вещ Председател:
ТАТЯНА Й. АЛЕКСАНДРОВА
Докладчик:
РЕНАТА Г. МИШОНОВА-ХАЛЬОВА
7.3.2018 9:30
54 Гражданско дело (В) No 96/2018 Искове на работника или служителя за други обезщетения при непрекратено ТПО Председател:
НАДЯ Г. ПЕЛОВСКА-ДИЛКОВА
Докладчик:
ВЕСЕЛИНА Л. ПАВЛОВА
7.3.2018 9:30
55 Гражданско дело (В) No 71/2018 Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение Председател:
ТАТЯНА Й. АЛЕКСАНДРОВА
Докладчик:
РЕНАТА Г. МИШОНОВА-ХАЛЬОВА
7.3.2018 10:00
56 Гражданско дело (В) No 88/2018 Искове за обезщетение по чл. 200 КТ Председател:
ТАТЯНА Й. АЛЕКСАНДРОВА
Докладчик:
НАДЯ Г. ПЕЛОВСКА-ДИЛКОВА
7.3.2018 10:00
57 Гражданско дело (В) No 69/2018 ВЪЗЗИВНИ ДЕЛА - Обжалване действията на съдебните изпълнители Председател:
ТАТЯНА Й. АЛЕКСАНДРОВА
Докладчик:
НАДЯ Г. ПЕЛОВСКА-ДИЛКОВА
7.3.2018 10:30
58 НОХД No 42/2018 Убийство по чл.115 НК Докладчик:
ЛИДИЯ КРУМОВА
13.3.2018 9:30
59 Търговско дело No 98/2013 Производство по несъстоятелност Докладчик:
РАДОСЛАВА СИМЕOНОВА
13.3.2018 9:30
60 Търговско дело No 97/2017 Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение Докладчик:
РАДОСЛАВА СИМЕOНОВА
13.3.2018 10:00
61 Търговско дело No 103/2017 Искове за права или правоотношения, породени или отнасящи се до търговска сделка /обективна и субективна/. Докладчик:
НИКОЛАЙ Х. ХРИСТОВ
13.3.2018 10:00
62 Търговско дело No 68/2017 Искове за права или правоотношения, породени или отнасящи се до търговска сделка /обективна и субективна/. Докладчик:
РАДОСЛАВА СИМЕOНОВА
13.3.2018 10:30
63 Търговско дело No 94/2017 Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение Докладчик:
РАДОСЛАВА СИМЕOНОВА
13.3.2018 11:00
64 Търговско дело No 69/2017 Искове за права или правоотношения, породени или отнасящи се до търговска сделка /обективна и субективна/. Докладчик:
РАДОСЛАВА СИМЕOНОВА
13.3.2018 11:30
65 Гражданско дело (В) No 89/2018 Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение Председател:
ЕВГЕНИЯ Г. СИМЕОНОВА
Докладчик:
ТАТЯНА Й. АЛЕКСАНДРОВА
14.3.2018 9:30
66 Гражданско дело (В) No 90/2018 Вещни искове и искания за разпределяне на ползването на съсобствена вещ Председател:
ЕВГЕНИЯ Г. СИМЕОНОВА
Докладчик:
ТАТЯНА Й. АЛЕКСАНДРОВА
14.3.2018 9:30
67 НОХД No 86/2018 Използване на платежен инструмент с неверни данни или без съгласието на титуляра Докладчик:
АГНЕСА Б. СТАВАРОВА
14.3.2018 9:30
68 Търговско дело No 3/2018 Иск за прекратяване на ТД по съдебен ред Докладчик:
РАДОСЛАВА СИМЕOНОВА
20.3.2018 9:00
69 НОХД No 43/2018 Лишаване от живот при професионална непредпазливост Докладчик:
ЛИДИЯ КРУМОВА
20.3.2018 9:30
70 Търговско дело No 119/2017 Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение Докладчик:
НИКОЛАЙ Х. ХРИСТОВ
20.3.2018 9:30
71 НОХД No 151/2017 Причиняване на смърт при управление на МПС в квалифицирани случаи Докладчик:
ВЕСЕЛКА Ц. ИВАНОВА
20.3.2018 10:00
72 Търговско дело No 76/2017 Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение Докладчик:
НИКОЛАЙ Х. ХРИСТОВ
20.3.2018 10:00
73 Гражданско дело No 310/2004 Производство по несъстоятелност Докладчик:
НИКОЛАЙ Х. ХРИСТОВ
20.3.2018 10:30
74 Гражданско дело (В) No 65/2018 Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение Председател:
ТАТЯНА Й. АЛЕКСАНДРОВА
Докладчик:
РЕНАТА Г. МИШОНОВА-ХАЛЬОВА
21.3.2018 9:30
75 Гражданско дело (В) No 92/2018 Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение Председател:
НАДЯ Г. ПЕЛОВСКА-ДИЛКОВА
Докладчик:
ВЕСЕЛИНА Л. ПАВЛОВА
21.3.2018 9:30
76 ВНЧХД No 87/2018 Лека телесна повреда Председател:
ВЕСЕЛКА Ц. ИВАНОВА
Докладчик:
ВЕСЕЛИНА Л. ПАВЛОВА
22.3.2018 9:00
77 Гражданско дело No 565/2017 Искове за недействителност на гражданско-правни сделки Докладчик:
ЕВГЕНИЯ Г. СИМЕОНОВА
22.3.2018 10:00
78 ВНОХД No 5/2018 Блудство с лице, ненавършило 14 г. Председател:
ИВАН Л. МАРИНОВ
Докладчик:
СНЕЖАНА М. НАУМОВА
22.3.2018 10:30
79 ВНЧХД No 94/2018 Клевета и квалифицирана клевета Председател и докладчик:
ИВАН Л. МАРИНОВ
22.3.2018 10:30
80 НОХД No 581/2017 Отвличане по чл. 142, ал.3 НК Докладчик:
ЛИДИЯ КРУМОВА
27.3.2018 9:30
81 Търговско дело No 24/2014 Производство по несъстоятелност Докладчик:
РОСИЦА ИВАНОВА
27.3.2018 10:30
82 Гражданско дело No 639/2017 Имуществени отношения между съпрузи Докладчик:
ТАТЯНА Й. АЛЕКСАНДРОВА
29.3.2018 9:30
83 Търговско дело No 67/2017 Иск за обезщетение за вреди, причинени от членове на органи на ТД или други ЮЛ Докладчик:
НИКОЛАЙ Х. ХРИСТОВ
17.4.2018 10:00
84 Гражданско дело (В) No 1/2018 Други искове по СК - отношения между родители и деца, изменение на мерки относно упражняване на родителски права; лични отношения с близки и др. Председател:
МИРОСЛАВ Д. ДОСОВ
Докладчик:
СВЕТОЗАР Л. ГЕОРГИЕВ
20.4.2018 10:00
85 Търговско дело No 5/2017 Иск за установяване съществуване на неприето или несъществуване на прието вземане, възражения по ЗБН Докладчик:
РОСИЦА ИВАНОВА
24.4.2018 11:00
86 Гражданско дело No 151/2017 Искове по ЗОПДНПИ Докладчик:
РЕНАТА Г. МИШОНОВА-ХАЛЬОВА
26.4.2018 9:30
3000 Враца, Христо Ботев 29; тел. (092) 68 21 00; факс (092) 62 60 97  
USAID Тази Интернет страница е създадена с подкрепата на Инициатива за укрепване на съдебната система на ААМР