В Окръжен съд - актуална до 01.12.2019г.
РАЦА
 Бързи 
Връзки
Ok
Начало
Съдии
Контакти и служби
Декларации по ЗПУКИ
декларации по ЗПКОНПИ
Нормативни документи. Вътрешни правила и заповеди
Новини/Прессъобщения
Архив до 2019г
Обяви/Конкурси
Изтекли конкурси
Съд-модел
Проект „Усъвършенстване на работните процеси в съда”
Съдебни актове
Обявления на ДСИ
Обявления на ЧСИ
Образци на документи
Отчетни доклади
Съдебни заседатели
Правна помощ
Съдебни преводачи
Архив до 2019г
за Вещи лица
Архив до 2019г
Защита на личните данни
Бюджет
 Образци на документи  
 Образци на документи по дела на ОС-Враца

1. Заявление за преписи и копия по ГД/ТД/ФД
2. Заявление за преписи и копия по НД
3. Заявление за преписи и копия по ЧНД
4. Молба за издаване на изпълнителен лист
5. Заявление за издаване на удостоверение  за актуално състояние
6. Заявление за издаване на удостоверение, че ЮЛНЦ не е в ликвидация
7. Заявление за издаване на удостоверение за несъстоятелност


3000 Враца, Христо Ботев 29; тел. (092) 68 21 00; факс (092) 62 60 97  
USAID Тази Интернет страница е създадена с подкрепата на Инициатива за укрепване на съдебната система на ААМР